Breaking news: vacatures in de maand september 2021

UitgelatenHet heeft helaas één maand geduurd want in september keren we weer terug naar onwaarschijnlijk hoge vacature-aantallen. Om precies te zijn bijna 465.000 vacatures. Een volledig losgejubeld vacaturevolume.

Verleden maand kon ik nog melden dat de scherpe daling het gevolg was van een aanpassing van Jobfeed met betrekking tot de vacature-aggregator Vacant.nl. Maar die aanpassing is ook van toepassing voor september en desondanks is het vacaturevolume tot haar hoogste waarde ooit gestegen. Wat is hier aan de hand?

Hierover valt nog veel meer te zeggen er er ligt nog heel wat werk in het verschiet voor Textkernel, maar het is mooi om te zien dat het bedrijf de verantwoordelijk voelt om tot een zuiverder inzicht van de omvang van de vacaturemarkt te komen, in het belang van alle stakeholders. Maar nu gaan we eerst gewoon verder met het vacaturevolume.

Vacaturevolume in september
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand september sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in september, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in september, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

Een explosie. Zo laat het vacaturevolume in de maand september zich het best omschrijven als je het afzet tegen eerdere jaargangen van deze maand. Feitelijk vallen alle andere septembermaanden in het niet in vergelijking met september 2021. En zo’n verschil is moeilijk serieus te nemen; hier is iets aan de hand waardoor het vacaturevolume exponentieel groeit.


Vacature aantallen in 2020 en 2021
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

September laat het hoogste vacaturevolume zien van alle maanden in 2021 tot dusverre. En sinds maart 2021 zijn de vacaturevolumes in 2021 buitenproportioneel geweest, met uitzondering van augustus.


Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van augustus 2021 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

De trendlijn stijgt onder een zeer steile hoek door, en wanneer gaan we de bizarre grens van 500.000 nieuwe vacatures in één maand beleven? Dit jaar nog, tenzij Textkernel met een aantal oplossingen komt om het teveel aan warme lucht uit deze ballon te laten. Want dit is geen normale

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie