Werkloosheid stijgt in augustus 2021 naar 3,2%

Nederlandse vlagVandaag een update van de werkloosheidscijfers zoals gerapporteerd door het CBS, In augustus is de werkloosheid licht gestegen, van 3,1% in juli naar 3,2% in augustus.Een jaar geleden was de werkloosheid 4,6%; een gevolg van de pandemie.

Ik zit overigens nog altijd te wachten op de CBS cijfers van de werkloosheid volgens de nationale definitie.. Maar ik ben bang dat CBS hier nooit meer mee gaat komen. En daarom zit er niets anders op dan de ILO-cijfers te blijven hanteren; waardoor er geen ondergrens is aan het aantal uur dat iemand werkt. Met als gevolg dat allerlei kleine baantjes meegeteld worden waarmee (ten opzichte van de nationale definitie) een te rooskleurig beeld van de werkgelegenheid wordt geboden. Het zij zo. Ik ben de enige klager dus verder wordt het niet belangrijk gevonden.

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Geinig. De vacatures klotsen tegen de plinten van de Nederlandse arbeidsmarkt, maar de werkloosheid neemt toe. Weliswaar minimaal, maar de tegenstrijdigheid van deze twee ontwikkelingen is hopelijk aan u besteed. Want het is nauwelijks voor te stellen dat we met zoveel vacatures (zo’n 465.000 in september) zelfs nog maar één werkloze overhouden. Maar in werkelijkheid zijn dat er 301.000. En, zeg nou niet dat er meer vacatures dan werklozen zijn, want dat kan je niet weten. En dat komt dan weer door een hyperinflatie van het aantal vacatures als gevolg van wangedrag van vacature-aggregatoren en het niet in voldoende mate onderkennen van dat wangedrag door Textkernel. Maar als het goed is, is hier verandering op komst.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – augustus 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – augustus 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De jeugdwerkloosheid is met 0,1% gestegen, van 7,3% in juli tot 7,4% in augustus. Een minimale stijging dus, waarmee het jongere deel van de beroepsbevolking eindelijk in een wat rustiger vaarwater terecht is gekomen.

Het jongere deel van de beroepsbevolking is onevenredig zwaar geraakt door de pandemie en dat zou weleens kunnen komen door alle flexconstructies die vooral in dit deel van de beroepsbevolking ‘populair’ zijn. Maar dan zou je toch verwachten dat, bij het herstel van de arbeidsmarkt, dat juist deze groep ook weer razendsnel aan een baan komt? Niet dus. En dat is toch best wel vreemd, zeker als je ziet hoe snel de uitzenders weer opveren. Ligt het risico op dit moment teveel bij werknemers?


Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – augustus 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – augustus 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

In juli 2020 stond de werkloosheid op 2,6% maar in augustus schiet de werkloosheid naar 3,0% een stijging van 0,4%. En dat is dus een meer dan forse stijging. Je zou toch verwachten dat de werkloosheid bij deze leeftijdsgroep zou dalen, maar niets is minder waar. Ik ben hel benieuwd of deze ontwikkeling zich in de komende maanden doorzet.


Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – augustus 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – augustus 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Ook hier is een colletje te zien, maar deze is zo klein dat er niet eens een categorie opgeplakt kan worden. Als je niet goed oplet heb je het gemist.

Voor de pandemie stond de teller stil op 1,9% (serieus!) en in augustus 2021 zitten we op 1,9%. Alletwee krankzinnig laag. Je kan nauwelijks spreken van enige werkloosheid onder de grijze duiven. Nu is ons arbeidsethos vermaard in de wereld, maar dit is toch wel heel bijzonder.


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de ILO definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – augustus 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – augustus 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Wat meteen opvalt is dat de momenten van stijgen en dalen van de trendlijnen per leeftijdsgroep verschilt op een vrijwel consequente manier. De werkloosheid daalt het eerst bij 15 – 25-jarigen, dan bij de middelste leeftijdsgroep en dan bij de 45 – 75-jarigen. Omgekeerd stijgt de werkloosheid als eerste bij de jongeren, dan bij de 25 – 45-jarigen en dan bij de grijze duiven. Net als in de echte wereld zijn de jongeren de early adopters en de grijze duiven de laggards.

Geef een reactie