Werkloosheid daalt in september 2021 naar 3,1%

Nederlandse vlag

Vandaag een update van de werkloosheidscijfers zoals gerapporteerd door het CBS, In september is de werkloosheid licht gedaald, van 3,2% in augustus naar 3,1% in september. Een jaar geleden was de werkloosheid 4,4%; een gevolg van de Covid pandemie.

Ik zit overigens nog altijd te wachten op de CBS cijfers van de werkloosheid volgens de nationale definitie.. Maar ik ben bang dat CBS hier nooit meer mee gaat komen. En daarom zit er niets anders op dan de ILO-cijfers te blijven hanteren; waardoor er geen ondergrens is aan het aantal uur dat iemand werkt. Met als gevolg dat allerlei kleine baantjes meegeteld worden waarmee (ten opzichte van de nationale definitie) een te rooskleurig beeld van de werkgelegenheid wordt geboden. Het zij zo. Ik ben de enige klager dus verder wordt het niet belangrijk gevonden

.

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De werkloosheid heeft de extreem lage waarde van 3,1% bereikt. Is een verdere daling eigenlijk wel mogelijk of is dit wel zo’n beetje de bodem. Ik denk dat we met 3% wel zo’n beetje de ondergrens van de werkloosheid hebben bereikt, maar ik laat me graag verassen.

Het volume aan vacatures zorgt ervoor dat Nederland voortijdig onder water komt te staan, maar de werkloosheid daalt nauwelijks. Een merkwaardige dichotomie hoewel ik vermoed dat ik het woord niet geheel juist gebruik.

We hebben een extreem lage werkloosheid gekoppeld aan een zeer hoog vacaturevolume. Er klopt dus iets niet. En hoewel een fors deel van de vacatures kunstmatig blijkt te zijn, is ook dan nog het resterende vacaturevolume zeer hoog. Ik kan me niet voorstellen dat elke wanhopige werkgever plotseling alle vacatures op zoveel mogelijk website zal smijten. Dat is het paard achter de wagen spannen. Dus een andere factie is vacatures aan het plaatsen. Foei!

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – september 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – september 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De jeugdwerkloosheid is met 7,4% in september gelijk gebleven in vergelijking met augustus. En daarmee zijn de grote fluctuaties uit de pandemie-periode achter de rug.

Het jongere deel van de beroepsbevolking is onevenredig zwaar geraakt door de pandemie en dat zou weleens kunnen komen door alle flexconstructies die vooral in dit deel van de beroepsbevolking ‘populair’ zijn. Maar dan zou je toch verwachten dat, bij het herstel van de arbeidsmarkt, dat juist deze groep ook weer razendsnel aan een baan komt? Niet dus. En dat is toch best wel vreemd, zeker als je ziet hoe snel de uitzenders weer opveren. Ligt het risico op dit moment teveel bij werknemers?


Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – september 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – september 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

In september daalt de werkloosheid naar 2,8%, na een tijdelijke piek in augustus ter hoogte van 3,0 %. Een correctie in de goede richting na de scherpe stijging in juni (met 0,4%) naar 3,0%. En ook hier is dus sprake van een extreem lage werkloosheid.


Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – september 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – september 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Ook hier is een colletje te zien, maar deze is zo klein dat er niet eens een categorie opgeplakt kan worden. Als je niet goed oplet heb je het gemist.

Voor de pandemie stond de teller stil op 1,9% (serieus!) en in september 2021 zitten we weer op 1,9%. Alletwee krankzinnig laag. Je kan nauwelijks spreken van enige werkloosheid onder de grijze duiven. Nu is ons arbeidsethos vermaard in de wereld, maar dit is toch wel heel bijzonder.


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de ILO definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – september 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – september 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Wat meteen opvalt is dat de momenten van stijgen en dalen van de trendlijnen per leeftijdsgroep verschilt op een vrijwel consequente manier. De werkloosheid daalt het eerst bij 15 – 25-jarigen, dan bij de middelste leeftijdsgroep en dan bij de 45 – 75-jarigen. Omgekeerd stijgt de werkloosheid als eerste bij de jongeren, dan bij de 25 – 45-jarigen en dan bij de grijze duiven. Net als in de echte wereld zijn de jongeren de early adopters en de grijze duiven de laggards.

En niet verwonderlijk, alle leeftijdsgroepen scoren veel lager dan in 2008 (het begin van deze grafiek). En lager betekent beter (tot veel beter), dus we zijn er in vergelijking met 2008 sterk op vooruitgegaan. Overigens is dit een vooruitgang uitsluitend op basis van werkloosheidspercentage. En niets anders

Geef een reactie