De grote uitzenders vergeleken: Q3 2021

Financiële resultaten uitzendreuzen

   We hebben het derde kwartaal van 2021 volledig achter ons liggen en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een achteruitblik op basis van de cijfers van de drie grootste uitzenders die onze aardbol rijk is: Randstad, Adecco en Manpower. Ja, de uitzenders staan op volgorde, en Randstad ligt nog altijd duidelijk op kop!

   Voor uitzenders is het derde kwartaal er één van onverdeelde vrolijkheid. Alledrie de uitzenders laten een groei zien op de volgende parameters:

   1. Bruto omzet
   2. Bruto marge

     En dan nu enige details…

     Verandering bruto omzet

     Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. En dat levert het volgende plaatje op:

     %verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2021

     %verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2021

     Dat uitzenders crisisgevoelig zijn blijkt overduidelijk uit bovenstaande grafiek. De financiële crisis en het langdurig herstel, de economische boom die daarna volgende met vervolgens de ineenstorting als gevolg van de pandemie. De omzet van uitzenders laat zich lezen als een spannend boek.

     En op de laatste bladzij staat de ontwikkeling van het resultaat in Q3 2021. Waarbij niet alleen de zeer positieve ontwikkeling van Randstad opvalt, maar ook het herstel van Manpower. Opvallend genoeg doet Adecco maar halfslachtig mee. En daarmee wordt het gat tussen Randstad en Adecco nog groter; Randstad heeft ondertussen een comfortabele buffer ten opzichte van Adecco opgebouwd. Dit lijkt voor de nabije toekomst alleen maar groter te worden.

     Verandering brutomarge

     Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

     %verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2021

     %verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2021

     Een duidelijk ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Adecco was en is de absolute bovenbaas als het om de ontwikkeling van de brutomarge gaat. Randstad en Manpower zijn sinds de financiële crisis niet boven de nullijn (de gemiddelde brutomarge in 2007, vóór de financiële crisis) gekomen.In onderstaand staafdiagram (brutomarge Manpower) wordt pijnlijk duidelijk wat dit voor Manpower betekent. Adecco is ook de enige die met haar brutomarge boven het niveau van vóór de financiële crisis uitkomt.

     Randstad zit en beetje tussen Adecco en Manpower in, maar heeft wel duidelijk verloren ten opzichte van het niveau van vóór de financiële crisis. En langzaam lijkt het met de richting van de huidige trendlijn weer de goede kant op te gaan.

     Het is dus duidelijk een driestromenland als het om de verandering van de brutomarge gaat. Adecco heeft de bovenstroom en Manpower zit met de onderstroom in de hoek waar de klappen vallen. Randstad zit corporate neutraal in het middengebied.

     Manpower

     Manpower leek wat betreft de ontwikkeling van de brutomarge een onvervalste Deadpool kandidaat, hoewel het bedrijf natuurlijk in de categorie too big to fail valt. Wat een dramatische ontwikkeling laat dit bedrijf zien. En nog belangrijker; hoe keer je deze trend om? Je mag er toch vanuit gaan dat het bedrijf met man en macht heeft geprobeerd het tij te keren, maar alle maatregelen hebben tot dusverre niet tot een zichtbaar beter resultaat geleid. Tot voor kort…

     image

     Manpower: voortschrijdende gemiddelde brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2021

     We zien sinds drie kwartalen dat de doodzieke patiënt duidelijke tekenen van leven vertoond! We hoeven Manpower dus nog niet volledig af te schrijven en dat is een goede zaak. Hoe slecht de dienstverlening ook is geweest, Manpower is zich aan de nagels van de vingers omhoog aan het trekken...

     Absolute brutomarges
     Als laatste ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

     Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q3 2021

     Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q3 2021

     Manpower heeft zich in het begin van de financiële crisis los gejubeld van de andere twee uitzendreuzen en is ze vervolgens uit het oog verloren. De laatste kwartalen is dat beeld enigszins veranderd en lijkt Manpower op de weg terug.

     Randstad en Adecco bevinden zich sinds de financiële crisis in een innige verstrengeling waarbij dan weer en dan weer de andere uitzendreus de boventoon voert. Dit keer is het wederom Adecco die net wat hoger eindigt.

     Wordt vervolgd.

     Geef een reactie