ABU periode 10: remmende groei

Logotype ABUOp 2 november publiceerde de ABU haar cijfers over periode 10 van 2021, met daarbij de volgende uitleg:

In periode 10 van 2021 (13 september tot en met 10 oktober) steeg het aantal uren met 10% en steeg de omzet met 13% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De afgelopen periode heeft een gezonde groei van 10% laten zien. Maar in perspectief van de recente historie is dit toch een wat beperkt resultaat. Waar zijn de tijden van +30% gebleven en hoe moeten we de huidige resultaten duiden richting de komende periodes?. Als het verleden enige indicatie is dan mogen we ervan uitgaan dat ons een krimp te wachten staat. Maar ik laat me graag verrassen.


Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

De ontwikkeling van de groei gedurende dit jaar is goed te zien. Als de ontwikkeling enige voorspellende waarde heeft dan mogen we ervan uitgaan dat de groei in de enkele cijfers duikt en daar voorlopig niet meer bovenuit stijgt. Maar uitzenders zijn veerkrachtig en inventief, dus wie weet wat er nog voor verrassingen te verwachten zijn.

Ondertussen is de uitzendpolder nog altijd fors aan het groeien, maar daarmee wordt eigenlijk periode 10 van 2020 niet eens teniet gedaan. In voorgaande periodes was dat verschil een stuk groter.

Ik denk dat ik voorlopig maar even stop met jubelen en geduld ga oefenen. Komende periodes zullen uitsluitsel moeten geven.


Trendlijn

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn buigt in de laatste periodes o zo voorzichtig af naar minder steile groei. En daarmee zou de grenswaarde van 100 weleens moeilijker te bereiken zijn. En die grenslijn van 100 is de omvang van de uitzendwereld in 2008, vóór/tijdens de financiële crisis. We zijn in al die jaren dus niet veel opgeschoten..


Ontwikkelingen per sector

De sector Administratief is in de afgelopen twee perioden gehalveerd in groei (van 20% in periode 8 naar 11% in periode 10), Industrie en Techniek verschillen niet meer dan 1% tot 2% ten opzichte van periode 8.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Onveranderd beeld; stevige groei maar wel steeds wat minder stevig.En dat betekent dat we over een aantal periodes gaan pieken voor deze drie sectoren en dat we ons vervolgens heuvelaf gaan begeven. O ja, dat is dus niet goed;als groei, groei, groei tenminste het adagium is.

Wordt vervolgd!

Geef een reactie