Het aantal werklozen per vacature, november 2021

Een bijproduct van de Jubelindex is onderstaand overzicht, waar de Y-as een getal laat zien van het aantal werklozen/werkzoekenden (UWV) gedeeld door het aantal vacatures (CBS + Textkernel / 2):

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –november 2021

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –november 2021

Ik vind het een zeer informatieve grafiek, waarbij je heel fraai het ‘overschot’ aan werkzoekenden in de periode 2013 – 2014 (tijdens het dieptepunt van de financiële crisis) geleidelijk kan zien veranderen in een steeds grotere krapte aan werkzoekenden vanaf 2016 – 2017.

Op basis van deze cijfers lijkt er geen basis te zijn voor de claim van het CBS dat er meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Integendeel, de ratio staat per november op 1,4 oftewel 1,4 werkzoekenden per vacature. Maar zoals de trendlijn laakt zien is er sprake van een dalende lijn, waarmee de claim van het CBS binnen enkele maanden wel waarheid kan gaan worden.

Geef een reactie