Steeds minder zoekopdrachten naar vacatures

Sinds jaar en dag wordt er in de recruitmenwereld gesproken over twee soorten werkzoekenden: actief werkzoekenden en passief werkzoekenden. Waarbij aan passief werkzoekenden soms magische kwaliteiten toegekend worden. Maar dat terzijde, wanneer je simpel kijkt naar de kandidatenmarkt heb je inderdaad twee groepen: actieve vacaturezoekers, zij die vacatures zoeken (en solliciteren) en mensen die niet naar vacatures zoeken (en daarop solliciteren).

Voor recruitment is dit belangrijk. Actieve vacaturezoekers kun je bereiken door je te presenteren in hun zoektocht naar vacatures via jobboards, Indeed, Google en andere kanalen voor actieve vacaturezoekers. Mensen die niet actief zoeken naar vacatures moet je op andere manieren bereiken en meer overtuigen. Sourcing is bijvoorbeeld een belangrijk kanaal om niet-vacaturezoekers te bereiken.

Van oudsher wordt geschat dat 10% van de kandidaten actief zoekt naar vacatures en 90% niet zoekt naar vacatures.

In Google Trends is het altijd interessant te kijken naar online trends en in het bijzonder nu in een andere markt dan van voor de Coronacrisis. Wanneer je in Google Trends kijkt naar het zoekvolume naar ‘vacatures’ in de zoekmachine dan kan je de trend momenten redelijk verklaren.

Zoekvolume naar ‘vacatures’ in Nederland volgens Google Trends

In rood zie je mijn toevoegen aan de trend:

 1. Coronacrisis start met besmettingen in Nederland (begin januari 2020)
 2. Start 1e intelligente lockdown (eind maart 2020)
 3. Dalende trend van zoekvolume naar vacatures

In maart donderde het zoekvolume naar vacatures naar beneden als gevolg van de Coronacrisis en de daaruit volgende maatregelen. De onzekerheid nam ineens flink toe waardoor minder mensen actief op zoek gingen naar vacatures.

Begin april is er ineens een flinke stijging. Ik vermoed dat dit het effect is van veel mensen die ineens actief naar een nieuwe baan gingen zoeken in zwaar getroffen branches zoals horeca en evenementen.

Sinds begin 2020 is het zoekvolume naar vacatures alleen maar dalende geweest. Al twee jaar lang neemt het aantal actieve vacaturezoekers af. Waar dit volume zoekopdrachten de jaren daarvoor zo rond indexcijfer 75 schommelt is dat volume gedaald tot een indexcijfer kleiner dan 50. Er is zo’n 40% minder zoekactiviteit.

Deze cijfers zijn niet ‘keihard’, maar de trend is vrij duidelijk. En iedereen in recruitment merkt dat: er komen minder makkelijk sollicitanten op vacatures af, vacatures blijven langer open staan.

Kijk je naar dezelfde trend voor bezoek aan vacaturesites, in dit geval het bezoekvolume aan Indeed, dan zie je gelijksoortige dalende trends. Niet direct vanaf het begin van de Coronacrisis, maar het afgelopen jaar zit Indeed volgens Google Trends in een flinke daling van bezoekers.

Bezoekvolume aan website Indeed volgens Google Trends.

Bestond de kandidatenmarkt vroeger voor ca. 10% uit ‘actief werkzoekenden’ dan veronderstel ik dat dit aandeel ook zeker 40% gedaald is kijkend naar de activiteit en nog maar zo’n 6% of minder van de markt actief vacatures aan het zoeken is.

Met meer inzet van meer vacatureplaatsingen en werving- en selectiebureaus richten bedrijven zich enkel op de steeds kleiner wordende groep actieve vacaturezoekers. Dat zal niet de oplossing zijn voor bedrijven die kampen met een tekort aan kandidaten. Sourcing (actieve benadering van kandidaten) en marketing gericht op niet-vacaturezoekers zal hierin wel een oplossing kunnen geven.

Zou dit een verkapte vorm van een late terug- en vooruitblik zijn dan is de aanvullende vooruitblik dat in 2022 meer budget en tijd zal (moeten) verschuiven van de post-and-pray uitingen naar actievere benadering van kandidaten die niet actief naar vacatures zoeken.

Geef een reactie

7 Comments
 • Marc Drees
  says:

  De geleidelijke afname van het aantal actieve zoekers kan ook worden verklaard uit de geleidelijke daling van het werkloosheidscijfers, op dit moment slechts 2,7% (november 2021, ILO). Alleen de kleine piek tijdens de “Corona-recessie” gooit enig roet in het conceptuele eten. Ik weet dus niet of we uit de daling van het aantal zoekopdrachten kunnen afleiden dat er een verschuiving van passief naar actief werven dient plaats te vinden. Zoals altijd dient bij deze keuze naar de overdaad/schaarste van het aantal potentiële kandidaten te worden gekeken. En nee, ik heb geen relatie met de BIG job site industrie

  • Michel Rijnders
   says:

   Hoe je het ook wendt of keert sluit dat volgens mij gewoon aan op de geconstateerde trend dat er minder mensen activiteiten ondernemen om vacatures te zoeken en solliciteren. En je wanneer je je met richten op deze kleinere groep je vacatures niet vervuld krijgt het logisch lijkt meer op de grotere groep (niet-zoekenden) te richten?

   Dalende werkeloosheid = minder mensen die actief naar vacatures zoeken = meer mensen die niet actief naar vacatures zoeken. Waarbij de daling van de werkeloosheid minder lijkt te zijn dan de daling van de zoekactiviteit, dus zeker een aandeel zal hebben, maar zeker niet voor de volledige daling zal zorgen. Wel interessant, ik ga de werkeloosheid eens plotten op het zoekvolume.