Werkloosheid stijgt in december 2021 naar 3,8%

Nederlandse vlag

Voor de laatste maand van 2021 heeft het CBS ervoor gekozen om de rekenmethode van de werkloosheid te veranderen. En daarmee is er sprake van een enorme stijging van de werkloosheid naar 3,8% in december, van 2,7% in november. Alleen is die 2,7% volgens de oude systematiek; in de nieuwe systematiek staat de werkloosheid voor november 2021 op 3,7%. En dan is de stijging van de werkloosheid in december slechts 0,1%. Niets om je zorgen over te maken..

Ik zit vanaf nu niet meer te wachten op de CBS cijfers volgens de werkloosheid volgens de nationale definitie.. Want deze nieuwe rekenmethodiek lijk namelijk sterk op de oude nationale definitie van de werkloosheid. Machtig mooi!

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – december 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – december 2021. Bron: CBS, nieuwe definitie

Ik heb wat steunlijntjes toegevoegd om de verschillen tussen de laagste werkloosheid vóór het uitbreken van de financiële crisis en de laagste werkloosheid van dit moment duidelijker te laten zien.

Voor de overall werkloosheid zitten we nu op een werkloosheidsniveau wat tijdens deze eeuw nog niet is vertoond. Vóór de financiële crisis was het al hosanna, maar nu zitten we nog 1% lager.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – december 2021. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – december 2021. Bron: CBS, nieuwe definitie

De jeugdwerkloosheid is met 7,8% in december op een laagste punt sinds het begin van deze eeuw. De schommelingen binnen deze leeftijdsgroep zijn groot, maar in het algemeen reageert de werkloosheid snel op negatieve danwel positieve ontwikkelingen in de economie. En dat heeft natuurlijk weer te maken met het relatief grote deel flexibele contracten.binnen deze leeftijdsgroep.


Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – december 2021. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – december 2021. Bron: CBS, nieuwe definitie

In december kaatst de werkloosheid op de lijn van 3% werkloosheid. En daardoor stijgt der werklosheid van 3,0% in november naar 3,2% in december. Geen ontwikkeling om ons zorgen te maken.

Het is wel zo dat voor de groep 25 – 45-jarigen de laagste werkloosheid nog altijd ligt in de periode voor de financiële crisis. We zitten er op dit moment misschien een olifantshaar vanaf, maar de andere leeftijdsgroepen zijn duidelijk onder het laagste punt van vóór de financiële crisis gedoken. Het is op zich opmerkelijk om te zien dat de groep met de grootste arbeidsparticipatie dit overkomt.


Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – december 2021. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – december 2021. Bron: CBS, nieuwe definitie

En nu komen we bij de kampioenen als het werkloosheid gaat; in december staat de teller stil op 2,7%. En dat is 0,1% meer dan november (2,6%). En dat is tegelijkertijd een groot verschil met de situatie van vóór de financiële crisis. Toen kwam de werkloosheid niet onder de 4% werkloosheid. Ik ben er trots op een grijze duif te zijn!


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de procentuele verandering van de werkloosheid ten opzichte van 2003 (=0%) per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de laatste CBS definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – december 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – december 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Er is een behoorlijke eensgezindheid tussen de trendlijnen van d 3 leeftijdsgroepen, waarbij er tegelijkertijd (voor een groot deel van de grafiek) er een klein faseverschil is tussen de drie leeftijdsgroepen. De trendlijn van de 15 – 25-jarigen begint meestal iets eerder met een stijging dan de andere twee, en hetzelfde geldt voor een daling.

Ook interessant, de %verandering van de trendlijn voor jongeren is minder sterk dan die van de andere leeftijdsgroepen; meestal bestaat het beeld dat juist de jongeren het hardst geraakt worden door een crisis terwijl da in ieder geval in deze grafiek niet blijkt.

Als laatste, de grijze duiven doen het de laatste jaren extreem goed, en veel beter dan de andere twee leeftijdsgroepen. Een opvallende ontwikkeling waar ik nog eens wat dieper in zal duiken.

Tot volgende maand.

Geef een reactie