ABU: zie ik daar een recessie-signaal?

Logotype ABUVandaag een weergaven van de laatste 2 vierwekelijkse perioden (periode 2 en 13) van de ABU cijfers over 2021. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 12 steeg het aantal uren met 6% en steeg de omzet met 9% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

In periode 13 daalde het aantal uren met 1% en steeg de omzet met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

En we zijn zomaar in periode 13 op negatief terrein aanbeland. Inderdaad de uitzendindex is gedurende de kerstperiode met een daling begonnen! Of dit een tijdelijke oprisping is of een daadwerkelijke omslag is moet nog blijken natuurlijk, maar opmerkelijk is het wel tegen de achtergrond van de juichende economische cijfers alom. En de uitzendindex liegt niet. Maar we moeten natuurlijk gewoon geduldig zijn en de komende ABU-cijfers rustig afwachten.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2017 t/m 2019 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

Het laatste jaar van de grafiek doet mij direct denken aan een Stegosaurus. Maar dan wel eentje die zijn kop onder water heeft gestoken, waar de uitzenduren in de min zijn geschoten, zij het minimaal. Maar helemaal onverwacht kwam deze ontwikkeling nou ook weer niet,  als je tenminste rekening hout met de trend van de index in de achterliggende periodes.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

En hier is ‘ie dan, de piek van de uitzendindex in periode 13 van 2021. Terwijl we vrolijk oliebollen aan het eten waren keerde de uitzendindex zich stiekem om en begon een, heel voorzichtige, daling. Met potentieel schokkende gevolgen. Want een daling van een uitzendindex wordt in het Nederlandse met grote regelmaat gevolgd met een daling van de economie. En dat noemen we een recessie, als er tenminste twee achtereenvolgende kwartalen daling worden geregistreerd. En daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Maar ik maak me zorgen dat we over zo’n maandje of zeven, midden in de zomer, de droeve constatering moeten doen dat we in een recessie zijn beland. Want daar had de regering gen rekening mee gehouden. Sterker nog, heel Europa heeft zich rijk gerekend en dat kan nog weleens nare consequenties hebben.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een zeer divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met 8% krimpt,  de sector Industrie  de nullijn hanteert en de sector Techniek met 3% groeit. Voor elk wat wils dus.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

WE weten dus meteen wie verantwoordelijk is voor de dalende trend in de overall uitzendindex: de sector Administratief. En zij zijn al vaker en voorloper geweest, dus als de historie een indicator is dan kunnen we ervan uitgaan dat de andere sectoren het voorbeeld van de sector Administratief gaan volgen. De sector Industrie lijkt al bijna zover te zijn en ook de sector Techniek  is niet ver achter.

Geef een reactie