Jubelindex: hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in Q4 2021

Na de publicatie van het non-food retail cijfer van december 2021 door het CBS is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van het kwartaalfeuilleton “Hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in het afgelopen kwartaal”. Op basis van de volstrekt unieke en alleen op RecruitmentMatters beschikbare jubelindex.

Deze index is een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument/werknemer op basis van niet minder dan negen aantal cijferreeksen*. En dat ziet er zo uit:

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – december 2021

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – december 2021.

De jubelindex jubelt zich al langere tijd behoorlijk steil naar boven. We zijn ondertussen de grenswaarde van +20% gepasseerd en zitten op dit moment op de +25% met zicht op nog hogere waarden. Er dient hier wel een disclaimer te worden gemaakt, de steile is vooral te danken aan het online vacaturevolume. Waarover later meer.

Aangezien de jubelindex uit maar liefst negen cijferreeksen is samengesteld, is het goed om ook even stil te staan bij de onderliggende cijfertjes die gezamenlijk tot bovenstaande grafiek leiden.En dat doen we in twee categorieën; de consumentenmarkt en de arbeidsmarkt.


Consumentenmarkt
De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse consumentenmarkt ziet er als volgt uit:

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – december 2021

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – december 2021

De gezondheid van de Nederlandse consumentenmarkt is gebaseerd op:

  1. de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster),

  2. het aantal verkochte woningen (Kadaster),

  3. het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA),

  4. de index voor retail non-food (CBS).

   De woningmarkt laat een onverstoorbaar stijgende prijsontwikkeling zien waar nog altijd geen einde aan lijkt te komen. Integendeel; het geoefende oog (of in ieder geval mijn oog) ziet een versnelling van die stijging in het laatste deel van deze trendlijn.

   Het volume aan verkochte woningen fluctueert en is laat al meerdere kwartalen een dalende lijn zien. Zijn er niet voldoende huizen meer om te verkopen?

   Voor huizenverkopers maar vooral voor makelaars is het een fantastische tijd. Gebraden haantjes vliegen direct in je mond, rivieren vol wijn maken dat je nooit dorstig zult zijn (wel vreselijk dronken). Het is een festijn tijdens een crisis, zoveel is duidelijk. Voor startende huizenkopers blijft het in ieder geval de slechtst denkbare markt om in je te vechten. Ongeëvenaarde frustratie is hun deel en voorlopig lijkt er nog geen einde aan hun lijden. Er is een deltaplan voor koopwoningen nodig en neem voor het gemak de huurwoningen ook maar mee. De huurprijzen rijzen de plan uit, uit schaarste. Kunnen we de ‘wet’ van vraag en aanbod elimineren?

   De autosector heeft na een kort herstel de dalende lijn weer hervonden en zit ondertussen op –35%. Hoe komt het dat we niet wekelijks bestookt worden met nieuws van omvallende autobedrijven? Ik snap er niets van maar het is schraalhans keukenmeester bij deze sector, zoveel lijkt toch wel zeker.

   En dan is er de retail non-food. Dit is de minst dynamische trendlijn hoewel er in de afgelopen jaren enige turbulentie is waar te nemen. En er is in de afgelopen kwartalen een vrolijkmakende stijging waarneembaar, hoewel de trendlijn zich nog altijd op negatief terrein bevindt. Verder is het bijzonder om te constateren dat de trendlijn stijgt in een periode van lockdown. Ik snap het niet.

   Allles bij elkaar hebben we een grafiek met twee positieve trendlijnen (aantal en prijs koopwoningen) en twee negatieve (auto’s en retail non-food).


   Arbeidsmarkt
   De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse arbeidsmarkt zien er als volgt uit:

   Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – december 2021

   Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – december 2021

   De gezondheid van de Nederlandse arbeidsmarkt is gebaseerd op een vijftal cijferreeksen:

    1. het aantal vacatures (van het CBS en van Jobfeed (Textkernel)),

    2. het aantal faillissementen (Faillissementen.com),

    3. de uitzendindex (ABU),

    4. de werkloosheid (CBS).

     Tja, ik ben een steeds nadrukkelijker vacaturescepticus geworden, de afgelopen jaren. Hier zijn buitenaardse krachten aan het werk.

     De trendlijn is als een raket is gestegen. Feest in vacatureland dus, al is het een vraag of deze stijging niet voor een deel kunstmatig is. De trendlijn voor het vacaturevolume is de enige van alle trendlijnen in deze blog posting die een groei van ruim boven de 100% laat zien. Geen van de andere trendlijnen komen hier in de buurt. Toch gek, vind je niet?

     De trendlijn voor faillissementen is na een periode van flatlining weer behoorlijk aan het stijgen. Een positieve ontwikkeling omdat het betekent dat het aantal faillissementen kleiner wordt. En ook dit is, in het kader van de pandemie en de lockdown, een bijzondere ontwikkeling.

     De uitzendindex komt zeer dicht in de buurt van de nullijn maar de uitzendindex lijkt wel op een piek aan te komen.

     De trendlijn van de werkloosheid is eindelijk boven de nullijn (van 2008) uitgekomen en dat lijkt in lijn met de ontwikkeling van het vacaturevolume.

     Allles bij elkaar hebben we een grafiek met onwaarschijnlijk positieve trendlijn voor het online vacaturevolume plus drie trendlijnen die zo’n beetje rond de nullijn dobberen

     *De jubelindex is een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument en de Nederlandse werknemer op basis van de volgende cijferreeksen:

     1. de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster),
     2. het aantal verkochte woningen (Kadaster),
     3. het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA),
     4. de index voor retail non-food (CBS),
     5. het aantal vacatures van het CBS,
     6. het aantal vacatures van Jobfeed (Textkernel),
     7. het aantal faillissementen (Faillissementen.com),
     8. de uitzendindex (ABU),
     9. de werkloosheid (CBS).
     Geef een reactie