Breaking news: vacatures in februari 2022

UitzinnigIn de tweede maand van het nieuwe jaar knallen we al meteen over de in mijn ogen magische grens van 400.000 online vacatures per maand heen. En dat is voor dit jaar, maar ook voor de maand februari een record.

Inderdaad, de maandelijkse stortvloed aan vacatures gaat in dit nieuwe jaar onverminderd door. Waarmee de geloofwaardigheid van de bron nog altijd ter discussie blijft staan. En nog erger, waardoor het vacaturevolume als proxy voor de economie weer een nieuwe deuk in haar blazoen heeft opgelopen.Vacaturevolume in februari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand februari sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in februari, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in februari, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed

Nadat het vacaturevolume in de afgelopen drie jaar een plateau lijkt te hebben bereikt, is er met het resultaat van februari 2022 weer een groeistuip te constateren. Van 250K voor de maand februari in de afgelopen drie jaar springt de teller nu plotsklaps naar meer dan 400K. En er is geen zinnige verklaring voor te geven. Maar het is niet erg bevredigend om roepende n de woestijn te zijn.

Overigens, als je heel goed kijkt zie je kleine groene mannetjes op de kolom van de afgelopen maand rondlopen. Mogelijk is er toch een rationele verklaring…


Vacature aantallen in 2021 en 2022
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed

Een beetje een saaie grafiek, maar ik beloof je dat het elke volgende maand interessanter wordt. Heb een beetje geduld.

Het mag duidelijk zijn dat 2022 zeer goed is begonnen, de twee eerste maanden laten veel hogere aantallen zien dan de overeenkomstige maanden een jaar geleden. Is dit een voorbode voor nog hogere aantallen in de komende maanden? Het zou me niets verbazen, tenzij er eindelijk een schuldige kan worden gevonden.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van januari 2022 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Een machtige trendlijn, laat ik eerlijk zijn. En naar mijn mening dus ook een fictieve trendlijn. Maar als dit de curve van mijn vermogen zou zijn, dan was ik natuurlijk uitzinnig van vreugde. Alleen, ik ben niet uitzinnig van vreugde, maar daar gaat het natuurlijk niet om.

De trendlijn stijgt al geruime tijd onder een zeer steile hoek en laat nog altijd geen tekenen van verslapping zien. Tegen de curve van de afgelopen anderhalf jaar kan je een lineaal leggen, zo stabiel is de stijging.

De trendlijn blijft nog altijd onder een zeer steile hoek doorstijgen; we zitten ondertussen op bijna 370.000 vacatures per maand en er lijkt geen einde te komen aan die stijging. Mijn zeer getrainde oog (of is het slechts wishful thinking) lijkt een kleine knik naar beneden te zien in het laatste deel van de trendlijn. Toegegeven, het is nauwelijks waarneembaar maar onmiskenbaar aanwezig. Hopelijk een teken van andere tijden, ook al ben ik nog altijd van mening dat de vacature-aantallen van de laatste maanden een fata morgana zullen blijken te zijn en dat we een veel vlakkere curve te zien gaan krijgen als eenmaal de hete lucht uit de huidige vacaturevolumes is weggelopen.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat we de bizarre grens van 500.000 nieuwe vacatures in één maand gaan beleven. Er moet nog altijd lucht uit het vacaturevolume, want een stijging zoals bovenstaande trendlijn laat zien kan niet op een natuurlijk fenomeen zijn gestoeld. Hier is een kunstmatig proces aan het werk.Of aliens…

Trendlijnen Arbeidsmarkt
Als laatste nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubelindex/misère-index, in dit geval met speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – december 2021

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – december 2021

De trendlijn van het Aantal vacatures is als een raket is gestegen. Feest in vacatureland dus, al is het een vraag of deze stijging niet voor een (groot) deel kunstmatig is. De trendlijn voor het vacaturevolume is de enige van de vier trendlijnen die een groei van ruim boven de 100% laat zien. Geen van de andere trendlijnen komen hier in de buurt. Toch gek, vind je niet? Je zou tenslotte verwachten dat de stijging min of meer vergelijkbaar zou verlopen voor gerelateerde indicatoren. En dat is wel het geval voor Werkloosheid en de Uitzendindex, en in mindere mate het volume aan Faillissementen, maar er is geen enkele relatie tussen de drie voornoemde trendlijnen en het Aantal vacatures.

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie