Werkloosheid daalt in januari 2022 naar 3,6%

Nederlandse vlagVoor januari is de werkloosheid uitgekomen op 3,6%, een daling van 0.2% ten opzichte van de vorige maand (december 2021) en een daling van 1,1% ten opzichte van een jaar geleden (januari 2021).

En daarmee is er rust en stilte in het werkloosheidslandschap. De vraag is natuurlijk hoe lang die rust zal voortduren nu aan de rand van Europe plotseling een oorlog is losgebarsten. Een bijzonder onaangename machtspolitieke ontwikkeling die allereerst voor de inwoners van Oekraïne natuurlijk een drama en een nachtmerrie betekenen, en voor de rest van Europa onzekere economische tijd oplevert.

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – januari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – januari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Voor de overall werkloosheid zitten we nu op een werkloosheidsniveau dat tijdens deze eeuw nog niet eerder is vertoond. Vóór de financiële crisis was het al hosanna, maar nu zitten we nog 1% lager. Ik heb ooit eens vernomen dat de werkloosheid niet significant onder de 5% kan uitkomen, maar die gedachte wordt hier toch wel gelogenstraft. En gezien de richting van de grafiek lijkt het niet onmogelijk dat we dichtbij de grenswaarde van 3% terecht gaan komen. Tenzij de internationale ontwikkelingen roet in het eten gooien.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – januari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – januari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Ten opzichte van december 2021 is de jeugdwerkloosheid met 0,2% gedaald naar een all-time low (voor deze eeuw) van 7,6%. En ook hier lijkt er ruimte voor een verdere daling.

Ten opzichte van 1 jaar geleden is de werkloosheid een enorme hap minder, In januari 2021 stond de teller stil op 10,6%. Inderdaad, we staan nu maar liefst 3% lager! Met het jongste segment van de beroepsbevolking gaar het crescendo.


Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – januari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – januari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

In januari kaatst de werkloosheid op de lijn van 3% werkloosheid, net zoals al eerder het geval was in november.Verder is de werkloosheid ten opzichte van januari 2021 met 0,7% gedaals.

Het is wel zo dat voor de groep 25 – 45-jarigen de laagste werkloosheid nog altijd ligt in de periode voor de financiële crisis. We zitten er op dit moment misschien een olifantshaar vanaf, maar de andere leeftijdsgroepen zijn duidelijk onder het laagste punt van vóór de financiële crisis gedoken. Het is op zich opmerkelijk om te zien dat de groep met de grootste arbeidsparticipatie dit overkomt.


Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – januari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – januari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

En nu komen we bij de kampioenen als het om een lage werkloosheid gaat; in januari staat de teller stil op 2,5%, en dat is 0.2% lager dan een maand geleden. En dat is 0,1% meer dan november (2,6%) en 0,7% lager dan een jaar geleden.

Ik ben er trots op een grijze duif te zijn!


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de procentuele verandering van de werkloosheid ten opzichte van 2003 (=0%) per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de laatste CBS definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – januari 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – januari 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Er is een behoorlijke eensgezindheid tussen de trendlijnen van d 3 leeftijdsgroepen, waarbij er tegelijkertijd (voor een groot deel van de grafiek) er een klein faseverschil is tussen de drie leeftijdsgroepen. De trendlijn van de 15 – 25-jarigen begint meestal iets eerder met een stijging dan de andere twee, en hetzelfde geldt voor een daling.

Ook interessant, de %verandering van de trendlijn voor jongeren is minder sterk dan die van de andere leeftijdsgroepen; meestal bestaat het beeld dat juist de jongeren het hardst geraakt worden door een crisis terwijl da in ieder geval in deze grafiek niet blijkt.

Als laatste, de grijze duiven doen het de laatste jaren extreem goed, en veel beter dan de andere twee leeftijdsgroepen. Een opvallende ontwikkeling waar ik nog eens wat dieper in zal duiken.

Tot volgende maand.

Geef een reactie