De grote uitzenders vergeleken: Q4 2021

  Financiële resultaten uitzendreuzen

  We hebben het vierde en laatste kwartaal van 2021 volledig achter ons en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een achteruitblik op basis van de cijfers van de drie grootste uitzenders die onze aardbol rijk is: Randstad, Adecco en Manpower. Ja, de uitzenders staan op volgorde, en Randstad ligt nog altijd duidelijk op kop!

  Voor uitzenders is het vierde kwartaal er één van onverdeelde vrolijkheid. Alledrie de uitzenders laten een groei zien op de volgende parameters:

  1. Bruto omzet
  2. Bruto marge

    En dan nu de broodnodig details…


    Verandering bruto omzet

    Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. En dat levert het volgende plaatje op:

    %verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2021

    %verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2021

    Dat uitzenders crisisgevoelig zijn blijkt overduidelijk uit bovenstaande grafiek. De financiële crisis en het langdurig herstel, de economische boom die daarna volgende met vervolgens de beperkte ineenzakking als gevolg van de pandemie. De omzet van uitzenders laat zich lezen als een spannend boek. Het laat ook zien dat Randstad zich veel sterker heeft hersteld na afloop van de financiële crisis maar ook een sterkere daling tijdens de pandemie heeft meegemaakt. En aansluitend dan wel weer een sterkere stijging.

    Op de laatste bladzij staat de ontwikkeling van het resultaat in Q4 2021. Zoals behandeld laat Randstad als enige van de drie uitzenders een stevige groei zien. Manpower groeit minimaal maar komt wel boven de nullijn uit. En Adecco is minimaal in mineur maar zit wel onder de nullijn. Daarmee strijden Adecco en Manpower om de tweede plek op grote afstand van Randstad, de onbedreigde winnaar in dit kwartaal als het tenminste om de omzet gaat.

    Als we de ontwikkeling van de afgelopen jaren in ogenschouw nemen dan is de superioriteit van Randstad ondubbelzinnig. Het bedrijf heeft zich sinds het einde van de financiële crisis stormachtig ontwikkeld en staat op eenzame hoogte. Ik ga er vanuit dat op de burelen van Adecco en Manpower fors met de tanden wordt geknarst. Tot op heden heeft dat nog geen zichtbaar resultaat gehad.

    Verder lijkt me de positie van Adecco weinig benijdenswaardig. Na een aantal kwartalen de tweede plaats met Manpower te hebben gedeeld is laatstgenoemde in Q4 2021 over Adecco heengekletst. Dat moet pijn doen. Als voormalig Adecco medewerker doet het me zelfs nog pijn.


    Verandering brutomarge

    Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

    %verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2021

    %verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2021

    Een duidelijk ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Adecco was en is de absolute bovenbaas als het om de groei van de brutomarge gaat. Randstad en Manpower zijn sinds de financiële crisis niet boven de nullijn (de gemiddelde brutomarge in 2007. Adecco is ook nog eens de enige die met haar brutomarge boven het niveau van vóór de financiële crisis uitkomt.

    Randstad zit en beetje tussen Adecco en Manpower in, maar heeft wel duidelijk verloren ten opzichte van het niveau van vóór de financiële crisis. En langzaam lijkt het met de richting van de huidige trendlijn weer de goede kant op te gaan.

    Manpower is de rock-bottom kandidaat, met een gigantische krimp van de brutomarge. Hoewel de laatste tijd de marge gelukkig weer de weg omhoog heeft gevonden

    Het is dus duidelijk een driestromenland als het om de verandering van de brutomarge gaat. Adecco heeft de bovenstroom en Manpower zit met de onderstroom in de hoek waar de klappen vallen. Randstad zit corporate neutraal in het middengebied.


    Absolute brutomarges
    Als laatste ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

    Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q4 2021

    Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q4 2021

    Manpower heeft zich in het begin van de financiële crisis los gejubeld van de andere twee uitzendreuzen en is ze vervolgens uit het oog verloren. De laatste kwartalen is dat beeld enigszins veranderd en lijkt Manpower op de weg terug. Maar die weg is waarschijnlijk nog erg lang omdat ook de concurrenten niet stilzitten.

    Randstad en Adecco bevinden zich sinds de financiële crisis in een innige verstrengeling waarbij dan weer en dan weer de andere uitzendreus de boventoon voert. Dit keer is het wederom Adecco die net wat hoger eindigt.

    Wordt vervolgd.

    Geef een reactie