Werkloosheid daalt in februari 2022 naar 3,4%

Nederlandse vlag

Voor februari is de werkloosheid uitgekomen op 3,4%, een daling van 0.2% ten opzichte van de vorige maand (januari 2022) en een daling van 1,3% ten opzichte van een jaar geleden (februari 2021).

En daarmee is het pais en vree in Nederland – werkland. Maar in hoeverre gaat de oorlog in Oekraïne dit beeld (in negatieve zin) beïnvloeden? En voor hoe lang? En blijft het bij een nucleaire dreiging of moeten we erger vrezen? Dit alles ligt in de toekomst opgesloten maar fraai is het allemaal niet. Maar laten we gewoon doe alsof alles normaal is en de werkloosheidscijfers behandelen zoals elke maand.


Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Voor de overall werkloosheid zitten we nu op een werkloosheidsniveau dat tijdens deze eeuw nog niet eerder is vertoond. Vóór de financiële crisis was het al hosanna, maar nu zitten we ruim 1% lager. Ik heb ooit eens vernomen dat de werkloosheid niet significant onder de 5% kan uitkomen, maar die gedachte wordt hier toch wel gelogenstraft. En gezien de richting van de grafiek lijkt het niet onmogelijk dat we dichtbij de grenswaarde van 3% terecht gaan komen. Tenzij de internationale ontwikkelingen roet in het eten gooien.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – februari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – februari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Ten opzichte van januari 2022 is de jeugdwerkloosheid met 0,3% gedaald naar een all-time low (voor deze eeuw) van 7,3%. En ook hier lijkt er ruimte te bestaan voor een verdere daling.

Ten opzichte van 1 jaar geleden is de werkloosheid een enorme hap minder, In januari 2021 stond de teller stil op 10,6%. Inderdaad, we staan nu maar liefst 3,4% lager! Met het jongste segment van de beroepsbevolking gaat het dus crescendo. Keerzijde is natuurlijk dat bij een omkering van de economische omstandigheden de jeugdwerkloosheid het snelste groeit. Maar laten we daar op dit moment gewoon niet aan denken

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – februari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – februari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

In februari schiet de trendlijn door de grens van 3% werkloosheid naar een ongekend lage waarde van 2,8%! Inderdaad, nog nooit eerder vertoond voor deze leeftijdsgroep. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling 0,8%.

Ondertussen is de groep 25 – 45-jarigen op de laagste werkloosheid uitgekomen, lager nog in de periode van voor de financiële crisis.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – februari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – februari 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

En nu komen we bij de kampioenen als het om een lage werkloosheid gaat; in februari staat de teller stil op 2,4%, en dat is 0.1% lager dan een maand geleden. En dat is 0,8% lager dan een jaar geleden. Late we eerlijk zijn, er is vrijwel geen werkloosheid in deze leeftijdsgroep.

Ik ben er trots op een grijze duif te zijn!


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de procentuele verandering van de werkloosheid ten opzichte van 2003 (=0%) per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de laatste CBS definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – februari 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – februari 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Er is een behoorlijke eensgezindheid tussen de trendlijnen van d 3 leeftijdsgroepen, waarbij er tegelijkertijd (voor een groot deel van de grafiek) een klein faseverschil is tussen de drie leeftijdsgroepen. De trendlijn van de 15 – 25-jarigen begint meestal iets eerder met een stijging dan de andere twee, en hetzelfde geldt voor een daling.

Ook interessant, de %verandering van de trendlijn voor jongeren is minder sterk dan die van de andere leeftijdsgroepen; meestal bestaat het beeld dat juist de jongeren het hardst geraakt worden door een crisis terwijl dat uit deze grafiek niet blijkt.

Als laatste, de grijze duiven doen het de laatste jaren extreem goed, en veel beter dan de andere twee leeftijdsgroepen. Een opvallende ontwikkeling waar ik nog eens wat dieper in zal duiken.

Tot volgende maand.

Geef een reactie