ABU: stilte voor de storm?

Logotype ABUVandaag een weergave van de tweede vierwekelijkse periode (periode 1) van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 2 steeg het aantal uren met 4% en steeg de omzet met 13% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De tweede periode van 2022 laat een iets groter plusje zien dan de eerste periode, maar het is allemaal heel broos. Desondanks zijn we met een plus van 4% natuurlijk zeer content, aangezien het er met de eerste periode er op leek dat de groei van de index stagneerde. Maar dat valt wel mee, zeker as we naar de onderliggende cijfers kijken.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

Een jaar vol krimp (2020) is gevolg door een jaar vol groei (2021). Wat betekent deze voorgeschiedenis met betrekking tot 2022? Helemaal niets natuurlijk, en al helemaal met black swan events zoals een oorlog in Oekraïne. Hoewel, als zo’n oorlog wat langer duurt, vrees ik met grote vrezen voor onze economie. Het enige wat nu groeit is de inflatie.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Waar ik in periode 1 nog een stagnerende groei constateerde geeft het laatste deel van de index een versnelling van de groei weer. Het kan vriezen of het kan dooien maar voorlopig staat de thermometer op dooi.

We moeten dus geduld oefenen om duidelijkheid te krijgen over de richting van de trendlijn; omhoog of omlaag. Hopelijk gaan de komende periodes ons meer duidelijkheid geven. Als we maar niet in een recessie belanden

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met 2% krimpt,  en de sectoren Industrie en Techniek respectievelijk met 6% en met 10% groeit. Voor elk wat wils dus.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

image

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is een wat trieste outlier met een krimp van de index. Administratief heeft haar hoogtepunt gehad en is op weg naar lagere waarden. Niet erg verwonderlijk; administratieve banen zijn volgens verwachting het minst toekomstbestendig.

De andere sectoren laten een gezonder beeld zien, waarbij Industrie er uitstekend voor staat  en Techniek een gezonde groei in haar trendlijn toont na een zeer laat herstel van de corona-dip

Geef een reactie