Jubelindex: hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in Q1 2022

Na de publicatie van het non-food retail cijfer van maart 2022 door het CBS is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van het kwartaalfeuilleton “Hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in het afgelopen kwartaal”. Op basis van de volstrekt unieke en alleen op RecruitmentMatters beschikbare jubelindex.

Deze index is een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument/werknemer op basis van niet minder dan negen aantal cijferreeksen*. En dat ziet er zo uit:

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

De jubelindex jubelt onverstoorbaar door naar immer grotere hoogtes. We naderen de grenswaarde van +30% terwijl er zich bij onze buren een brute oorlog afspeelt. Maar de jubelindex lijkt zich nergens wat van aan te trekken. Nauwelijks voorstelbaar, maar de cijfers liegen niet (tenzij afkomstig van Poetin)

We kunnen echter de steile trendlijn wel enigszins nuanceren; e.e.a. is vooral het gevolg van de trendlijn voor het online vacaturevolume, waarover later meer.

Aangezien de jubelindex uit maar liefst negen cijferreeksen is samengesteld, is het goed om ook even stil te staan bij de onderliggende cijfertjes die gezamenlijk tot bovenstaande grafiek leiden.En dat doen we in twee categorieën; de consumentenmarkt en de arbeidsmarkt.


Consumentenmarkt
De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse consumentenmarkt ziet er als volgt uit:

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

De gezondheid van de Nederlandse consumentenmarkt is gebaseerd op:

  1. de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster),

  2. het aantal verkochte woningen (Kadaster),

  3. het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA),

  4. de index voor retail non-food (CBS).

   De woningmarkt laat een steeds sneller stijgende prijsontwikkeling zien waar nog altijd geen einde aan lijkt te komen. Integendeel; het geoefende oog (of in ieder geval mijn oog) ziet een versnelling van die stijging in het laatste deel van deze trendlijn.Tegelijkertijd laat het volume aan verkochte woningen al maandenlang een dalende lijn zien. Zijn deze twee trendlijnen gecorreleerd? Het zou natuurlijk volstrekt logisch zijn (beperkt aanbod plus een groeiende vraag), maar zeker weten doen we het niet.

   Voor huizenverkopers, en vooral voor makelaars, is het een fantastische tijd. Gebraden haantjes vliegen direct in je mond, rivieren vol wijn maken dat je nooit dorstig zult zijn (wel vreselijk dronken). Het is een festijn tijdens een crisis, zoveel is duidelijk. Voor startende huizenkopers blijft het in ieder geval de slechtst denkbare markt om in je te vechten. Ongeëvenaarde frustratie is hun deel en voorlopig lijkt er zich geen einde aan hun lijden af te tekenen. Er is een deltaplan voor koopwoningen nodig en neem voor het gemak de huurwoningen ook maar mee. De huurprijzen rijzen de plan uit, uit schaarste. Kunnen we de ‘wet’ van vraag en aanbod elimineren?

   De autosector heeft na een kort herstel de dalende lijn weer hervonden en zit ondertussen onder de –35%. Hoe komt het dat we niet wekelijks bestookt worden met nieuws van omvallende autobedrijven? Ik snap er niets van maar het is schraalhans keukenmeester bij deze sector, zoveel lijkt toch wel zeker.

   En dan is er de retail non-food. Dit is de minst dynamische trendlijn hoewel er in de afgelopen jaren enige turbulentie is waar te nemen. En er is in de afgelopen kwartalen een vrolijkmakende stijging waarneembaar, hoewel de trendlijn zich nog altijd op negatief terrein bevindt. Verder is het bijzonder om te constateren dat de trendlijn stijgt in een periode van lockdown. Ik snap het niet.

   Allles bij elkaar hebben we een grafiek met twee trendlijnen in de plus (aantal en prijs koopwoningen) en twee in de min (auto’s en retail non-food). De gezamenlijke trendlijnen laten voor maart 2022 een score van +4,5% zien. Niet echt een score waar je superblij van wordt.


   Arbeidsmarkt
   De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse arbeidsmarkt zien er als volgt uit:

   Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

   Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

   De gezondheid van de Nederlandse arbeidsmarkt is gebaseerd op een vijftal cijferreeksen:

    1. het aantal vacatures (van het CBS en van Jobfeed (Textkernel)),

    2. het aantal faillissementen (Faillissementen.com),

    3. de uitzendindex (ABU),

    4. de werkloosheid (CBS).

     Tja, ik ben een steeds nadrukkelijker vacaturescepticus geworden, de afgelopen jaren. Hier zijn buitenaardse krachten aan het werk.

     De trendlijn voor het aantal online vacatures is als een raket is gestegen. Feest in vacatureland dus, al is het een vraag of deze stijging niet voor een (groot) deel kunstmatig is. Meerdere gesprekken met Textkernel hebben niet tot duidelijkheid gezorgd. De trendlijn voor het vacaturevolume is de enige van alle trendlijnen in deze blog posting die een groei van ruim boven de 100% laat zien. Geen van de andere trendlijnen komen hier in de buurt. Toch gek, vind je niet?

     De trendlijn voor faillissementen is na een periode van flatlining weer behoorlijk aan het stijgen. Een positieve ontwikkeling omdat het betekent dat het aantal faillissementen steeds kleiner wordt. En ook dit is, in het kader van de oorlog, een bijzondere ontwikkeling.

     De uitzendindex kruipt steeds dichter tegen de nullijn aan maar weigert vooralsnog over die o zo belangrijke drempel te stappen. Er is altijd de hoop dat het de volgende keer eindelijk wel gaat lukken..

     De trendlijn van de werkloosheid is eindelijk boven de nullijn (van 2008) uitgekomen en dat is dus een gunstige ontwikkeling. Maar wie o wie kan me het verschil tussen de trendlijn van de werkloosheid en de trendlijn van het online vacaturevolume uitleggen?.Ik nap er helemaal niets van.

     Allles bij elkaar hebben we een grafiek met onwaarschijnlijk positieve trendlijn voor het online vacaturevolume plus drie trendlijnen die zo’n beetje rond de nullijn dobberen

     *De jubelindex is een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument en de Nederlandse werknemer op basis van de volgende cijferreeksen:

     1. de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster),
     2. het aantal verkochte woningen (Kadaster),
     3. het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA),
     4. de index voor retail non-food (CBS),
     5. het aantal vacatures van het CBS,
     6. het aantal vacatures van Jobfeed (Textkernel),
     7. het aantal faillissementen (Faillissementen.com),
     8. de uitzendindex (ABU),
     9. de werkloosheid (CBS).
     Geef een reactie