Breaking news: vacatures in maart 2022

UitzinnigIn de derde maand van het nieuwe jaar knallen we voor de tweede achtereenvolgende keer over de magische grens van 400.000 online vacatures per maand heen. En dat is voor dit jaar, maar ook voor de maand maart een record.

Inderdaad, de maandelijkse stortvloed aan vacatures gaat in dit nieuwe jaar onverminderd door. Waarmee de geloofwaardigheid van de bron nog altijd ter discussie blijft staan. En nog erger, waardoor het vacaturevolume als proxy voor de economie weer een nieuwe deuk in haar blazoen heeft opgelopen.


Vacaturevolume in maart
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand maart sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand maart, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand maart, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed

Sinds maart 2020 laat het vacaturevolume een zeer sterke groeispurt zien, van iets meer dan 200.000 vacatures in maart 2020 naar meer dan 400.000 vacatures in maart 2022. Een verdubbeling in slecht 2 jaar.En er is geen zinnige verklaring voor te geven.


Vacature aantallen in 2021 en 2022
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed

Na 3 maanden begint er wat tekening in 2022 te komen; het jaar lijkt beter te worden dan 2021. Alweer beter… Is dit een voorbode voor nog hogere aantallen in de komende maanden? Het zou me niets verbazen, tenzij er eindelijk een schuldige kan worden gevonden. En de schuldige is natuurlijk het mechanisme dat zorgt voor een te groot aantal vacatures. Waarbij het te grote aantal bestaat uit werkelijke vacatures met daarboven vacatures die niet als een doublure wordt herkend maar wel een doublure is. Tot dat moment blijf ik braaf de vacaturevolumes rapporteren, met een glimlach op het gezicht.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van januari 2022 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Een machtige trendlijn, laat ik eerlijk zijn. En naar mijn mening dus ook een fictieve trendlijn. Maar als dit de curve van mijn vermogen zou zijn, dan was ik natuurlijk uitzinnig van vreugde.

De trendlijn stijgt al geruime tijd onder een zeer steile hoek en laat nog altijd geen tekenen van verslapping zien. Tegen de curve van de afgelopen anderhalf jaar kan je een liniaal leggen, zo stabiel is de stijging.En zo steil…

De trendlijn blijft nog altijd onder een zeer steile hoek doorstijgen; we zitten ondertussen op meer dan 370.000 vacatures per maand en er lijkt geen einde te komen aan die stijging.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat we de bizarre grens van 500.000 nieuwe vacatures in één maand gaan beleven. Er moet nog altijd lucht uit het vacaturevolume, want een stijging zoals bovenstaande trendlijn laat zien kan niet op een natuurlijk fenomeen zijn gestoeld. Hier is een kunstmatig proces aan het werk.Of aliens…


Trendlijnen Arbeidsmarkt

Als laatste nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubelindex/misère-index, in dit geval met speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

De trendlijn van het Aantal vacatures is als een raket gestegen. Feest in vacatureland dus, al is het een vraag of deze stijging niet voor een (groot) deel kunstmatig is. De trendlijn voor het vacaturevolume is de enige van de vier trendlijnen die een groei van ruim boven de 100% laat zien. Geen van de andere trendlijnen komen hier in de buurt. Toch gek, vind je niet? Je zou tenslotte verwachten dat de stijging min of meer vergelijkbaar zou verlopen voor gerelateerde indicatoren. En dat is wel het geval voor Werkloosheid en de Uitzendindex, en in mindere mate het volume aan Faillissementen, maar er is geen enkele relatie tussen de drie voornoemde trendlijnen en het Aantal vacatures.

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie