ABU: het kan vriezen, het kan dooien

Logotype ABUVandaag een weergave van de derde vierwekelijkse periode van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 3 daalde het aantal uren met 1% en steeg de omzet met 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

De derde periode van 2022 laat vrijwel een nulgroei zien, na een iets grotere groei in de eerste 2 periodes van dit jaar. Je kan gerust stellen dat met een stagnatie in de uitzendcijfers te maken hebben. Is hier een effect van de oorlog in Oekraïne zichtbaar? Natuurlijk te vroeg om daar conclusies aan te verbinden maar het zou op zich niet verbazingwekkend zijn als de uitzendbranche als eerste reageert op onzekerder economische tijden. Alleen verwacht ik nu geen steunpakket vanuit de overheid.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

Drie kleine, maar positieve kolommetjes voor 2022. Ik hou mijn adem in voor de komende periodes maar verwacht een negatief resultaat in komende periodes bij een voortzetting of intensivering van de oorlog. En dan is er nog de uitzonderlijke inflatie die ons allemaal armer maakt. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de uitzendsector het onder deze condities droog kan houden. Ik weet wel dat de setor tegelijkertijd er alles aan zal doen om een positief resultaat te melden, inclusief creatieve financiele verantwoording.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Hebben we een piek bereikt? Het lijkt er wel op, maar eerlijk gezegd had ik dat gevoel 2 periodes geleden ook al. Dus je kan beter voorzichtig zijn met al te boude voorspellingen. DEsondanks zet ik met Efteling geld op een daling, tot onder nul in de komen 2 – 3 periodes.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met 8% krimpt,  en de sectoren Industrie en Techniek respectievelijk met 2% en met 5% groeien. De groei is beperkt en de krimp is redelijk massief (na –2% in periode 2).

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer herstel naar de waarden van 2008 en eerder. Maar nu neemt deze sectorr een nieuwe duik , na de korte inzinking tijdens de coronacrisis. Ik verwacht dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes. Positief nieuws; met al het gekraai over personeelskrapte is er eindelijk een gebied waar sprake is van een structureel overschot. Testen (vooral op competenties en skills natuurlijk) en geen cv zijn voorwaarden om in een nieuwe carriere in te stromen.

De sector Industrie lijkt een stagnatie aan te kondigen; over een paar periodes kunnen we zien of deze sector ook de weg naar beneden heeft hervonden. Overigens is de startpositie (tov 2008) van deze sector aanzienlijk gunstiger dan de sector Administratie.

En dan hebben we nog het beste jongetje/meisje/x van de klas, de sector Techniek. Deze sector lijkt zich niets aan te trekken van de malheur bij Administratie en Industrie.

En daarmee hebben we alle weerbeelden vertegenwoordigd; een ijzige wind met dit temperaturen bij Administratie, een zachte lentedag met mist bij Industrie en een heerlijke zomerzon zonder wind bij Techniek. Ik excuseer mij nu, want ik ga een oliepak met zuidwester kopen. En daar kan je beter niet te lang mee wachten.

Geniet van de zon!

Geef een reactie