Hoe krap is krap? That is the question

imageVandaag wist het CBS ons het volgende te melden over de arbeidsmarkt:

De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100.

De toegenomen krapte is het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 59 duizend) en een verdere daling van het aantal werklozen (met 32 duizend). Aldus het CBS. Dat zich nog altijd niet afvraagt in hoeverre de vacature-explosie reëel of fictief is.

De Telegraaf toetert van harte mee in deze paniekaanval met als kop Krapte op de arbeidsmarkt breekt alle records.

Aan mij dan de ondankbare taak om enige kanttekeningen te plaatsen bij dit getoeter.

Laat ik beginnen met een aantal cijferreeksen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2022

De vier cijferreeksen zijn gebaseerd op: rood: Het aantal vacatures (van het CBS en van Jobfeed (Textkernel)), paars: het aantal faillissementen (Faillissementen.com), blauw: de uitzendindex (ABU) en groen: de werkloosheid (CBS).

De trendlijn voor het aantal online vacatures is als een raket is gestegen. Feest in vacatureland dus, al is het een vraag of deze stijging niet voor een (groot) deel kunstmatig is. Meerdere gesprekken met Textkernel (de dataleverancier voor vacatures) hebben niet tot duidelijkheid gezorgd. Maar de trendlijn voor het online vacaturevolume is de enige van alle trendlijnen in deze blog posting die een groei van (zeer) ruim boven de 100% laat zien. Geen van de andere trendlijnen komen zelfs niet boven de 50% uit.  De extreme groei van het online vacaturevolume zou tot zorg en tot vragen moeten leiden, maar zovder ik weet is dat tot op heden niet gebeurt.

CBS heeft het over een extreme krapte, met als bewijslast dat er voor elke werkloze nu 1,33 vacature open staat. Maar als ik met de cijfers van het CBS, Textkernel en UWV een beetje ga rekenen dan kom ik op deze grafiek:

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –maart 2022

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –maart 2022


Ik vind het een zeer informatieve grafiek, waarbij je heel fraai het ‘overschot’ aan werkzoekenden in de periode 2013 – 2014 (tijdens het dieptepunt van de financiële crisis) geleidelijk kan zien veranderen in een steeds grotere krapte aan werkzoekenden vanaf 2016 – 2017.

Op dit moment is de krapte zeer hoog en de trendlijn lijkt nog altijd een verdere daling te signaleren, hoewel er wel sprake is van een voorzichtige afvlakking van de trendlijn. Maar in tegenstelling tot het CBS komen we in dit resultaat niet in de buurt tot een enorm overschot aan vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. En dan heb ik nog geen correctie doorgevoerd voor het volume aan aantal vacatures, wat me toch zeker op zijn plaats lijkt.

Op basis van bovenstaande grafiek zijn er 1,5 werklozen per 1 vacature; een veel rooskleuriger beeld dan hetgeen door CBS wordt geschetst. En als we ook nog eens een (ferme) correctie voor het online vacaturevolume zouden doorvoeren dan is het beeld nog veel beter. Ik zal daar binnenkort eens aan beginnen.

Hierbij eindigt voorlopig mijn bijdrage aan het kwantitatieve inzicht in onze arbeidsmarkt. Ik ga even schuilen…

Geef een reactie