ABU: het dooit en vriest tegelijkertijd

Logotype ABUVandaag een weergave van alweer de vierde vierwekelijkse periode van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 4 daalde het aantal uren met 3% en steeg de omzet met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De vierde periode van 2022 heeft dus een primeur; voor het eerst dit jaar is er een 4-wekelijkse periode met een negatief overall resultaat. Is het een voorbode van nieuw onheil, moeten de zuidwesters weer opgezet worden? Dat zou zeker kunnen, want er zijn nogal wat negatieve signalen; met de oorlog tussen Oekraine en Rusland als een belangrijk en veelkoppig monster. En wie laat de impact als een van de eersten zien? Inderdaad, de uitzendindustrie. Het is dus een kwestie van zeer goed luisteren en kijken.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU


Na drie kleine, maar positieve kolommetjes voor 2022 is er nu een kleine, maar negatief kolommetje bijgekomen. Het is natuurlijk superspannend; gaan volgende periodes een continuering van deze negatieve ‘trend’ zien of keren we terug maarplusjes; hoe klein ook. De oorog en de hoge inflatie kan ons weleens voor langere tijd in een negatieve richting duwen. Maar we weten het natuurlijk niet zeker, dus gaan we niet bij de pakken neerzitten

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Het lijkt er op dat we een piek hebben bereikt, maar het zal nog zeker 2 – 4 periode duren voordat we meer zekerheid hebben van de richting van de trendlijn. Maar ik durf ondertussen voorzichtig wat Efteling geld op een verdere daling te zetten. Maar ik zal het weer net zo snel veranderi


Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met 14%! krimpt,  en de sectoren Industrie en Techniek respectievelijk met 3% en met 1% groeien.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer herstel naar de waarden van 2008 en eerder. Maar nu neemt deze sector een nieuwe duik , na de korte inzinking tijdens de coronacrisis. Ik verwacht dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes. Positief nieuws; met al het gekraai over personeelskrapte is er eindelijk een gebied waar sprake is van een structureel overschot. Testen (vooral op competenties en skills natuurlijk) en geen cv zijn voorwaarden om in een nieuwe carriere in te stromen. Hier vind ik wel iets van, maar dat komt in een andere web posting aan bod.

De sector Industrie lijkt een stagnatie aan te kondigen; over een paar periodes kunnen we zien of deze sector ook de weg naar beneden heeft hervonden. Overigens is de startpositie (tov 2008) van deze sector aanzienlijk gunstiger dan de sector Administratie.

En dan hebben we nog het beste jongetje/meisje/x van de klas, de sector Techniek. Deze sector lijkt zich niets aan te trekken van de malheur bij Administratie en Industrie.

En daarmee hebben we alle weerbeelden vertegenwoordigd; een ijzige wind met dit temperaturen bij Administratie, een zachte lentedag met mist bij Industrie en een heerlijke zomerzon zonder wind bij Techniek. Ik excuseer mij nu, want ik ga een oliepak met zuidwester kopen. En daar kan je beter niet te lang mee wachten.

Geef een reactie