Breaking news: vacatures in mei 2022

UitzinnigIn de vijfde maand van het nieuwe jaar komen we weer ver boven de magische grens van 400.000 online vacatures per maand met ruim 480.000 vacatures. En dat betekent ook weer een record voor de maand mei, vorig jaar bleef de teller steken op het toenmalige maximum van bijna 380.000 vacatures, ruim een ton minder dan in de afgelopen maand.

Dit gigantische resultaat maakt dat het volume aan vacatures met de nodige voorzichtigheid moet worden bekeken. Hoewel het mechanisme mij nog altijd niet duidelijk is, staat het voor mij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast dat het vacaturevolume kunustmatig hoog is. Voor trouwe lezertjes is dit geen nieuws, maar ik hoop dat we in de komende maanden duidelijkheid te krijgen over de mate waarin het gemeten vacaturevolume afwijkt van het werkelijke vacaturevolume. Tot dat moment doen we een ritueel dansje met de huidig beschikbare cijfers.


Vacaturevolume in mei
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand mei sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand mei, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand mei, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed


Mei 2022 laat een duizelingwekkend vacaturevolume zien. Me de bijna 485.000 vacatures zijn we nog maar een haartje verwijderd van de magische grens van 500.000 vacaturers. Een half miljoen. een bizar getal die ik nooit voor mogelijk heb gehouden tot enkele maanden geleden de teller regelmatig boven de 400.000 bleef stilstaan. En kijk eens wat verder terug, in mei 2013 bleeft de teller steken op ruim 70.000 vacatures. Ongelofelijk.


Vacature aantallen in 2021 en 2022
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed


Na 5 maanden begint er tekening in 2022 te komen; het jaar is tot op heden duidelijk beter dan 2021. Alweer beter… Is dit een voorbode voor nog hogere aantallen in de komende maanden? Het zou me niets verbazen, tenzij er eindelijk een schuldige kan worden gevonden. En de schuldige is natuurlijk het mechanisme dat zorgt voor een te groot aantal vacatures. Waarbij het te grote aantal bestaat uit werkelijke vacatures met daarboven vacatures die niet als een doublure wordt herkend maar wel een doublure zijn. Tot dat moment blijf ik braaf de vacaturevolumes rapporteren, met een glimlach op het gezicht.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van mei 2022 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


Een machtige trendlijn, laat ik eerlijk zijn. En naar mijn mening dus ook een deels fictieve trendlijn. Maar als dit de curve van mijn vermogen zou zijn, dan was ik natuurlijk uitzinnig van vreugde.

De trendlijn stijgt al geruime tijd onder een zeer steile hoek en laat nog altijd geen tekenen van verslapping zien. Tegen de curve van de afgelopen anderhalf jaar kan je bijna een liniaal leggen, zo stabiel is de stijging.En zo steil…

De trendlijn blijft nog altijd onder een zeer steile hoek doorstijgen; we zitten ondertussen vrijwel op 390.000 vacatures per maand en er lijkt geen einde te komen aan die stijging.Trendlijnen Arbeidsmarkt

Als laatste nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubelindex/misère-index, in dit geval met speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april 2022

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april 2022


De trendlijn van het Aantal vacatures is als een raket gestegen en stijgt nog altijd vrijwel onverminderd door . Feest in vacatureland dus, al is het de vraag of deze stijging niet voor een (groot) deel kunstmatig is. De trendlijn voor het vacaturevolume is de enige van de vier trendlijnen die een groei van ruim boven de 100% laat zien. Geen van de andere trendlijnen komen hier in de buurt. Toch gek, vind je niet? Je zou tenslotte verwachten dat de stijging min of meer vergelijkbaar zou verlopen voor gerelateerde indicatoren. En dat is wel het geval voor Werkloosheid en de Uitzendindex, en in mindere mate het volume aan Faillissementen, maar er is geen enkele relatie tussen de drie voornoemde trendlijnen en het Aantal vacatures. Food for thought…

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie