ABU: we gaan een periode van slechter weer tegemoet

Logotype ABUVandaag een weergave van alweer de vijfde vierwekelijkse periode van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 5 daalde het aantal uren met 11% en daalde de omzet met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De vijfde periode van 2022 zet de negatieve teneur voor die in de vierde periode is begonnen. En ik zou daaraan willen toevoegen: zet de negatieve teneur versterkt door. Want waar in periode 4 sprake was van een overall daling in uren met 3% is het in periode 5 maar liefst een daling van 11%, meer dan een verdrievoudiging in negatieve zin. De daling/stagnatie  van de economische groei is dus wederom aangekondigd door de uitzendbranche; onze kanariemijnvogeltje heeft wederom haar reputatie waargemaakt.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU


Na drie kleine, maar positieve kolommetjes voor 2022 zijn er nu een klein en een groot negatief kolommetje bijgekomen. En daarmee zitten we officieel in een uitzendrecessie. Ik ga er vanuit dat de uitzendbazen als een dolle bezig zijn om regenschermen in te kopen zodat de kostbare goederen, de uitzendkrachten, droog blijven.

Misschien is dit een signaal voor alle overige ondernemers om op zijn minst een open oog en oor te houden voor economisch nieuws, hoe gering ook.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Met de resultaten van periode 5 zijn we zeer nadrukkelijk in een neergaande trendlijn terecht gekomen, en eerlijk gezegd zie ik niet zo snel een verbetering in de bestaande situatie. Zoals De Nederlandsche Bank aangeeft zijn inflatie en de oorlog in Oekraine de grote boosdoeners.


Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met 26% krimpt,  de sector Industrie stagneert (0%) en de sector Techniek met 5% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer herstel naar de waarden van 2008 en eerder. Maar nu neemt deze sector een we zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens de coronacrisis. Ik verwacht dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes.

De sector Industrie zit ook in een dip hoewel we nog enig voorbehoud aantekenen mbt de cijfers van de komende periodes.Overigens is de startpositie (tov 2008) van deze sector aanzienlijk gunstiger dan de sector Administratie.

En dan hebben we nog het beste jongetje/meisje/x van de klas, de sector Techniek. Deze sector leek zich niets aan te trekken van de malheur bij Administratie en Industrie. Maar dat is dus voorbij; plotseling deze sector in een krimpscenario terecht gekomen. Maar of dit zich voortzet hangt natuurlijk af van de resultaten van de komende periodes. Maar mijn eksteroog steekt venijnig dus ik denk te weten wat er gaat gebeuren.

En daarmee hebben we alle weerbeelden vertegenwoordigd; een ijzige wind met dito temperaturen bij Administratie,  dikke mist bij Industrie en een onweersbui aan de einder bij Techniek.

We zitten in een kentering waarbij we voorlopig weinig positieve verrassingen hoeven te verwachten. Maar als u er eentje hoort, laat het me weten!

Geef een reactie