Werkloosheid stijgt in mei 2022 naar 3,3%

Nederlandse vlagVoor mei is de werkloosheid uitgekomen op 3,3%, een stijging van 0,1% ten opzichte van de vorige maand (april 2022) en een daling van 1,1% ten opzichte van een jaar geleden (mei 2021).

En daarmee hebben we een miniscule omkering van de dalende trend die zo vertrouwd voor ons is. Maar een omkering van 0,1% zegt natuurlijk nog niet zoveel. En daarmee hebben we een miniscule omkering van de dalende trend die zo vertrouwd voor ons is/was. Maar een omkering van 0,1% zegt natuurlijk nog niet zoveel. Hoewel ook andere trends een negatief signaal afgeven, zoals bijvoorbeeld de recente cijfers van het ABU over de uitzendvolumes.

Maar laten we nog niet in paniek raken. De signalen zijn pril en nog altijd zeer beperkt. Hooguit is het zaak om de veranderingen goed in de gaten te houden.

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar) er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


Voor de overall werkloosheid zitten we nu op een werkloosheidsniveau dat weliswaar licht stijgt (met een lichte stijging van 0,1% naar 3,3%) maar nog altijd bijzonder laag is. Maar het is onmiskenbaar dat er een licht plusje valt te noteren. Maar dat is het wel zo’n beetje. We hebben nog altijd een extreem lage werkloosheid binnen de Nederlandse beroepsbevolking. Plus een serieuze optie om in de komende maanden weer een verdere daling te zien. Ik ben overigens beducht op een verdere daling, als gevolg van andere signalen. Het is daarom zaak extra alert te zijn op de werkloosheid en andere signalen, want er wordt door heel wat economen slecht weer voorspeld.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – mei 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – mei 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


Ook onder de jongsten binnen de beroepsbevolking is er sprake van een stijging van de werkloosheid. In dit geval met 0,3%, van 6,9% naar 7,2%. Tegelijkertijd is de jeugdwerkloosheid nog altijd zeer laag en dat is natuurlijk niet verwonderlijk gezien het tekort aan arbeidskrachten van alle leeftijdsklassen.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – mei 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – mei 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


Het wordt eentonig, maar ook hier een stijging van de werkloosheid. Voor de middengroep stijgt de werkloosheid met 0,1%, van 2,5% naar 2,6%. En ook hier is de werkloosheid nog altijd extreem laag.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – mei 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – mei 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


En nu komen we bij de kampioenen als het om een lage werkloosheid gaat; en ook het enige leeftijdscohort waar geen stijging kan worden geconstateerd; de werkloosheid blijft onveranderd van april naar mei, op een ongekend laag niveau van 2,3%. Ik ben er trots op een grijze duif te zijn!


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de procentuele verandering van de werkloosheid ten opzichte van 2003 (=0%) per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de laatste CBS definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – mei 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – mei 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)


Er is een behoorlijke eensgezindheid tussen de trendlijnen van de 3 leeftijdsgroepen, waarbij er tegelijkertijd (voor een groot deel van de grafiek) er een klein faseverschil is tussen de drie leeftijdsgroepen. De trendlijn van de 15 – 25-jarigen begint meestal iets eerder met een stijging dan de andere twee, en hetzelfde geldt voor een daling.

Ook interessant, de %verandering van de trendlijn voor jongeren is minder sterk dan die van de andere leeftijdsgroepen; meestal bestaat het beeld dat juist de jongeren het hardst geraakt worden door een crisis terwijl dat in ieder geval in deze grafiek niet blijkt.

Als laatste, de grijze duiven doen het de laatste jaren extreem goed, en veel beter dan de andere twee leeftijdsgroepen. Een opvallende ontwikkeling waar ik in de komende maanden nog eens een keer wat dieper in zal duiken.

Tot volgende maand.

Geef een reactie