Hallelujah. Jobfeed saneert haar online vacature-aantallen!

Jobfeed, de vacaturedatabase van Textkernel meldde vrijdag terloops dat het de vacature-aantallen in Jobfeed Nederland gaat normaliseren. Je zou er zo overheen lezen, en misschien is dat ook wel de bedoeling. Maar ik vind dat we hier wel even stil bij mogen staan, wat eigenlijk zegt Textkernel dat ze de vacature-aggregatoren gaat aanpakken. En door dat aanpakken gaan de (veel te hoge) online vacaturevolumes fors dalen. Hallelujah.

Ik heb de afgelopen jaren met enige regelmaat geprobeerd Textkernel tot actie te bewegen en misschien is daar eindelijk naar geluisterd. Wat ook de reden mag zijn, ik ben zeer blij met de actie die Textkernel heeft ingezet en ik hoop dat ze hier mee door zal gaan totdat alle ruis uit de vacature-database is verdwenen.

Onderstaand heb ik enkele delen van het bericht van Textkernel herhaald.

[…] De afgelopen maanden merkten we dat Jobfeed een andere trend vertoonde dan een aantal andere onafhankelijke economische indicatoren. Toen we onderzochten waarom de cijfers afweken, ontdekten we een paar interessante trends op het gebied van vacatures, die we hier zullen bespreken.

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2022

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2022


Een andere trend is een gigantisch eufemisme voor scary ass trend, want de trendlijn is volledig losgejubeld van enige werkelijkheid en gaat zonder de wetten van de zwaartekracht in acht te nemen door de geluidsbarrière. Voldoende overdrijving?, ik dacht het niet. Er is een soort tweetrapsraket aanwezig in de data waarbij de eerste trap al bijzonder steil stijgt, om in de tweede trap nog eens overtreffend naar boven te schieten, tot ver in het luchtledige. De Monte Zoncolan in het kwadraat voor de wielerliefhebbers

[…] Uit onze analyse bleek dat er – mede door de krappe arbeidsmarkt – veranderingen zijn opgetreden in vacatures die van invloed zijn op de gegevens in Jobfeed, waaronder:

· Gevecht om de aandacht van de kandidaat. Recruiters gebruiken nieuwe creatieve manieren om hun vacatures onder de aandacht van kandidaten te brengen. Van één vacature worden meerdere postings gemaakt op verschillende locaties in de buurt van de standplaats en vaak met andere functietitels. (b.v. logistiek medewerker in Dongen en orderpicker in Oosterhout)

· Nieuwe aggregators. Sinds de pandemie is er een aantal nieuwe online vacaturesites verschenen, waarvan de meeste aggregators zijn. Dit zijn sites die vacatures van andere bronnen verzamelen waarbij ze vaak een verkorte, gewijzigde of onleesbare versie van de originele vacature op hun website plaatsen. Deze gewijzigde kopieën worden dan weer opnieuw geplaatst door andere aggregators. Dit zorgt voor een reeks van vacatures met een lage kwaliteit die geen enkele waarde toevoegen aan arbeidsmarktinzicht.

Beide ontwikkelingen hebben geleid tot een toename van het aantal unieke vacatures in Jobfeed. Vooral de opkomst van nieuwe aggregators heeft aan deze trend bijgedragen, aangezien de vele wijzigingen die aggregators aanbrengen in vacatures bij het kopiëren ervan ertoe kunnen leiden dat ze moeilijk te ontdubbelen zijn.

We zullen de volgende acties uitvoeren:

· Verwijderen van alle vacatures van specifieke aggregators die niet bijdragen aan de volledigheid en kwaliteit van de gegevens in Jobfeed;

· Identificeren en verwijderen van vacatures met een lage kwaliteit van de vacaturesites en andere websites, zoals verkorte en onleesbare teksten;

· Slimmer omgaan met één vacature die voor meerdere locaties op vacaturesites staat.

Het opschonen van de data wordt gedaan vanaf 2019. Om snel verbeteringen te realiseren, zullen we in de week van 15 augustus specifieke aggregators verwijderen. De verwachte afname van het aantal unieke vacatures ligt tussen de 8% in 2019 en 23% in 2022. Ondertussen onderzoeken we wat de beste aanpak is voor de resterende twee acties. We verwachten dat de impact daarvan op de aantallen unieke vacatures kleiner zal zijn, aangezien aggregators het grootste deel van de problemen veroorzaken.

Als de verbeteringen zijn uitgevoerd zal ik enkele voor en na afbeeldingen weergeven. Ik had de aanpassingen liever vanaf 2016 gehad, omdat in dat jaar een begin is gemaakt met de steeds sterker wordende afwijking van het vacaturevolume. Daar ga ik nog om zeuren. Maar ik ben al heel blij met de huidige correctie want daarmee wordt de trendlijn weer wat normaler. Hoeveel normaler? Dat laat ik zien als ik de cijfers in Jobfeed zie veranderen.

Geef een reactie