ABU: Het lijkt een onstuimige herfst te worden

Logotype ABUVandaag een bespreking van de zesde en de zevende periode van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 6 daalde het aantal uren met 10% en daalde de omzet met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

In periode 7 daalde het aantal uren met 10% en daalde de omzet met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Beide periodes zetten de negatieve teneur voor die in de vierde periode is begonnen. Met dalingen van achtereenvolgens 11% (periode 5), 10% en nog en keer 10% kunnen we spreken van een robuuste krimp. En krijgen we een (misplaatst?) gevoel over de teneur van de komende periodes. En als de uitzendsector haar kanarie in de kolenmijn functie wederom aan het vervulllen is, dan kunnen we ook inschatten wat er met de economie in haar geheel gaat gebeuren.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

Zo ziet een robuuste krimp er dus uit, al kunnen we de toekomst natuurlijk nooit garanderen. Maar het zou op zijn minst verstandig zijn om wat krimpscenario’s in de strategie op te nemen. Just to be safe. Ik ga er vanuit dat de uitzendbazen als een dolle bezig zijn om regenschermen in te kopen zodat de meest kostbare goederen, de uitzendkrachten (?), droog blijven.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Met de resultaten van periodes 6 en 7 zijn we zeer nadrukkelijk in een neergaande trendlijn terecht gekomen, en eerlijk gezegd zie ik niet zo snel een verbetering in de bestaande situatie. Misschien dat een aartsoptimist as Mark Rutten hier nog wat van kan maken maar ik niet. Ik mis simpelweg de kleur roze in mijn glazen (of was het nou rose?).


Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met 26%, 24% zeer sterk krimpt,  de sector Industrie stagneert (1%, 1%) en de sector Techniek met 5%, 9% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens de coronacrisis. Ik verwacht dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes.

De sector Industrie zit ook in een dip hoewel we nog enig voorbehoud aantekenen mbt de cijfers van de komende periodes.

En dan hebben we nog het beste jongetje/meisje/x van de klas, de sector Techniek. Deze sector leek zich niets aan te trekken van de malheur bij Administratie en Industrie. Maar dat is dus voorbij; plotseling scheert deze sector langs een krimpscenario. Maar of dit tot en daadwerkelijke krimp zal leiden, is nog onduidelijk. Maar mijn eksteroog steekt venijnig dus ik denk te weten wat er gaat gebeuren.

En daarmee hebben we alle weerbeelden vertegenwoordigd; een ijzige wind met dito temperaturen bij Administratie,  dikke mist bij Industrie en een onweersbui aan de einder bij Techniek.

We zitten in een kentering waarbij we voorlopig weinig positieve verrassingen hoeven te verwachten. Maar als u er eentje hoort, laat het me weten!

Geef een reactie