De grote uitzenders vergeleken: Q2 2022

Financiële resultaten uitzendreuzenDe grote uitzenders hebben allen hun kwartaalcijfers gepubliceerd, en daarmee ligt het tweede kwartaal van 2022 volledig achter ons. Met de kwartaalcijfers in de hand kan een gedetailleerd kijkje in de achteruitkijkspiegel worden gedaan en kan een vergelijking worden gemaakt van de performance van de grootste uitzenders van vandaag: Randstad, Adecco en Manpower.

De uitzenders laten een groei zien op de volgende parameters:

1. Bruto omzet
2. Bruto marge

En dan nu de broodnodige details…

Verandering bruto omzet
Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen.

En dat levert de volgende grafiek op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2022

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2022

Dat uitzenders crisisgevoelig zijn, blijkt overduidelijk uit bovenstaande grafiek. De financiële crisis en het langdurig herstel, de economische boom die daarna volgde met vervolgens de beperkte ineenzakking als gevolg van de pandemie en het daarop volgende herstel. De veranderingen in de omzet van uitzenders laat zich lezen als een spannend boek. Het laat vooral zien dat Randstad zich veel sterker heeft hersteld na afloop van de financiële crisis, maar ook dat het bedrijf een sterkere daling tijdens de pandemie heeft meegemaakt. En aansluitend dan wel weer een duidelijk sterkere stijging. Randstad ligt mijlenver voor op haar concurrentie; een voorsprong die in de resterende kwartalen van 2022 zeker niet goedgemaakt kan worden door Manpower of Adecco.

Randstad laat als enige van de drie uitzenders een duidelijke groei zien. Manpower groeit minimaal, maar komt wel boven de nullijn uit. Adecco lijkt zich definitief in de plus te hebben gewerkt en kan verder naar boven kijken. Maar ik ben bang dat Randstad voor de komende jaren volledig uit het zicht is geraakt van haar concurrenten.

Als we de ontwikkeling van de afgelopen jaren in ogenschouw nemen, dan is de superioriteit van Randstad ondubbelzinnig. Het bedrijf heeft zich sinds het einde van de financiële crisis stormachtig ontwikkeld en staat op eenzame hoogte. Ik ga er vanuit dat op de burelen van Adecco en Manpower fors met de tanden wordt geknarst. Tot op heden heeft dat overigens nog geen zichtbaar resultaat gehad.

Verandering brutomarge
Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk buitengewoon interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2022

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2022

Een duidelijk ander beeld dan bij de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Adecco was en is de absolute bovenbaas als het om de groei van de brutomarge gaat. Randstad en Manpower zijn sinds de financiële crisis niet boven de nullijn (de gemiddelde brutomarge in 2007) gekomen. Adecco is ook nog eens de enige die met haar brutomarge boven het niveau van vóór de financiële crisis uitkomt.

Randstad zit en beetje tussen Adecco en Manpower in, maar heeft wel duidelijk verloren ten opzichte van het niveau van vóór de financiële crisis. En gaat met de richting van de huidige trendlijn weer de goede kant op, hoewel nog steeds in de min. Het lijkt een kwestie van een of twee kwartalen tot Randstad weer zwart kan schrijven.

Manpower is de rock-bottom kandidaat, met een gigantische krimp van de brutomarge. Hoewel de laatste tijd de marge weer duidelijk de weg omhoog heeft gevonden. Maar het bedrijf heeft nog een lange weg te gaan om weer boven de brutomarge van 2007 uit te komen.

Het is dus een driestromenland als het om de verandering van de brutomarge gaat. Adecco heeft de bovenstroom en Manpower zit met de onderstroom in de hoek waar de klappen vallen. Randstad zit corporate neutraal in het middengebied.

Absolute brutomarges
Als laatste ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q2 2007 – Q2 2022

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q2 2007 – Q2 2022

Manpower heeft zich in het begin van de financiële crisis los gejubeld van de andere twee uitzendreuzen en is ze vervolgens uit het oog verloren. De laatste kwartalen is dat beeld enigszins veranderd en lijkt Manpower op de weg terug. Maar die weg is waarschijnlijk nog behoorlijk lang, al was het alleen al omdat de concurrenten natuurlijk niet stilzitten.

Randstad en Adecco bevinden zich sinds de financiële crisis in een innige verstrengeling waarbij dan weer de ene en dan weer de andere uitzendreus de boventoon voert. Dit keer is het wederom Adecco die net wat hoger eindigt.

Wordt natuurlijk vervolgd.

Geef een reactie