Breaking news: vacatures in augustus 2022 (plus grote vacature-opruiming)

UitzinnigHet is feest, want in de afgelopen maand heeft Textkernel een ferme opschoonactie uitgevoerd. En als ik zeg ferm dan bedoel ik ook ferm. In een separate posting ga ik hier nog in detail op in, maar met deze opschoning is een groot deel van het twijfelachtig hoge vacaturevolume verdwenen. En dat is gebeurt door het verwijderen van het vacature-aanbod van een beperkte aantal vacaturesites. Als een gevolg van de opschoning is een vergelijking met de cijfers van vorige maand niet meer mogelijk.

.

Dit gigantische resultaat maakt dat het volume aan vacatures met de nodige voorzichtigheid moet worden bekeken. Hoewel het mechanisme mij nog altijd niet duidelijk is, staat het voor mij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast dat het onine vacaturevolume kunustmatig hoog is. Ik hoop dat we in de komende maanden duidelijkheid te krijgen over de mate waarin het gemeten vacaturevolume afwijkt van het werkelijke vacaturevolume. Tot dat moment doen we een ritueel dansje met de huidig beschikbare cijfers.

Vacaturevolume in augustus
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand augustus sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand augustus, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand augustus, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed


Heerlijk… in plaats van een vacaturevolume (ver) boven de 400.000 per maand zitten we nu op zo’n 320.000 voor de maand augustus. En in plaats van een vrijwel verticale stijging is er nu weliswaar een zich versnellende stijging te zien, maar dat kan mogelijk worden verklaard uit enerzijds het groeiend aantal banen en anderzijds een krimpend aantal werkzoekers. Oftewel marktwerking.

Maar ik ben de eerste die ook kritisch is op de cijfers omdat ik er van uitga dat er nog altijd lucht in de vacatureaantallen zit. En Textkernel gaat ook door met het onderzoeken van mogelijke anomalieën. En ik probeer daar ook aan bij te dragen.

Vacature aantallen in 2021 en 2022
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed


Tot dusver laat vrijwel elke maand in 2022 een hoger volume aan online vacatures zien in vergelijking met vorig jaar. Alleen in julie is de situatie omgekeerd en was 20121 de bovenliggende partij. Het vacaturevolume groeit, maar lang niet zo extreem als voor de schoning van de vacaturedatabase. En daarmee lijkt een realistischer beeld te zijn ontstaan. Maar laat ik voorzichtig zijn, zonder een verificatie van de vacatures die door de schoning verdwenen zijn is het erg moeilijk om de juistheid van de schoningsoperatie te valideren.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van augustus 2022 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


De volumegroei in 2018 – 2019 is duidelijk minder dan voor de opschoning, maar het is vooral de volumegroei na de coronadip van 2020 die een groot verschil laat zien in de situatie voor en na de opschoning door Textkernel. Hoewel we nog altijd kunnen spreken over een (zeer) fors vacaturevolume (lees: te fors vacaturevolume) is er wel sprake van een duidelijk minder hysterische groei dan voorheen. Maar op basis van deze grafiek lijkt er nog altijd sprake van een overdreven sterke groei, hoewel er ongetwijfeld bezweerders zullen zijn die dit toeschrijven aan een oververhitte arbeidsmarkt. Voor gelovigen wijs ik dan graag naar onderstaande sectie. Er is altijd een moment om een geloof af te zweren.Trendlijnen Arbeidsmarkt

Als laatste nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubelindex/misère-index, in dit geval met speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – augustus 2022

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – augustus 2022


Tja, ondanks de opschoning laat het vacaturevolume nog altijd een buitensporige groei zien.

De trendlijn van het Aantal vacatures is als sterk gestegen en maar lijkt (tijdelijk) op een plateau te zijn aanbeland. Maar nog altijd is er geen enkele verbinding met de trendlijnen voor Werkloosheid, Uitzendindex, en in het volume aan Faillissementen, terwijl deze drie trendlijnen min of meer gelijk opgaan. De trendlijk voor het aantal vacatures is dus nog altijd losgejubeld van ondere trendlijnen binnen de arbeidsmarkt. Er zit dus naar alle waarschijnlijkheid nog lucht in de trendlijn voor het aantal vacatures. Nu de kenmerken vinden om deze ruis er uit te kunnen filteren en eindelijk een ruisarm vacaturebeeld over te houden. Een prachtige uitdaging voor de knappe koppen in Textkernel. Iets met AI wellicht?

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie