Werkloosheid stijgt in augustus 2022 naar 3,8%

Nederlandse vlagVoor augustus is de werkloosheid uitgekomen op 3,8%, een stijging van 0,2% ten opzichte van juli 2022 en een daling van 0,4% ten opzichte van een jaar geleden (augustus 2021).

Ondertussen is de werkloosheid in vier achtereenvolgende maanden gestegen, bepaald geen vertrouwingwekkend signaal tegen een achtergrond van nog veel meer zorgwekkende economische signalen (waaronder de uitzendcijfers). Tegelijkertijd is de werkloosheid nog altijd bijzonder laag en is de beroepsbevolking nog altijd niet in staat te voldoen aan de vraag naar personeel.

Aangezien angst een slechte raadgever is, moeten we ons niet te snel bang laten maken. Maar een paar slapeloze nachten zijn zeker wel toegestaan.

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar) er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


Voor de overall werkloosheid zitten we nu op een werkloosheidsniveau dat in de afgelopen 3 maanden is gestegen, maar nog altijd zeer laag is (3,6%). Maar een stijging gedurende 3 maanden is geen anomalie maar een mogelijke trend. Het is alleen de vraag of we aan de vooravond staan van een verdere stijging van de werkloosheid of dat er alsnog een kentering komt. Als ik de resultaten van de uitzenders als maatstaf neem dan gok ik op een verdere stijging van de werkloosheid.

Verder valt er niet zoveel te melden over deze grafiek. De werkloosheid in Nederland is nog altijd historisch laag; en dat opgeteld bij een grote vraag naar personeel maakt tot een (zeer) krappe arbeidsmarkt. En dat kan de groei van de werkloosheid in de weg zitten (hoewel dat vanuit milieu en klimaat natuurlijk weer een zeer gunstige ontwikkeling is, maar ons kapitalistische model stort dan in elkaar…)

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.

Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – augustus 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – augustus 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


Onder de jongsten binnen de beroepsbevolking is er sprake van een stijging van de werkloosheid. En in dit geval is de stijging extreem hoog, van 7,7% in juli 2022 naar 8,6% in augustus 2022. Hier lijkt de stormbal te worden gehesen, terwijl jongeren (tijdelijk) de arbeidsmarkt verlaten. Hopelijk liggen er opleidingskansen in het verschiet, om zo de magere periode door te komen. Hoewel energiekosten weleens roet in het eten kan gaan gooien.

Hoewel de stijging van de werkloosheid zeer fors is onder jongeren is het nog altijd zeer laag op een wat langere tijdsschaal. Voor (en tijdens) de financiele crisis zou iedereen de handen hebben dichtgeknepen met een werkloosheid van 8,6%.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – augustus 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – augustus 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


Ook hier een stijging van de werkloosheid. Voor de middengroep stijgt de werkloosheid met 0,1%, van 2,9% in juli naar 3,1% in augustus. Ondanks de donkere economische wolken is ook hier de werkloosheid nog altijd extreem laag. Maar de stijging van de werkloosheid is dan wel weer behoorlijk steil, 0,2% in een tijdsbestek van 1 maand.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – augustus 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – augustus 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid stijgt van 2,4% (juli 2022) naar 2,6% (augustus 2022). Een schokkende stijging als we onze beperken tot de oudjes. We moeten terug naar de eerste helft van 2020 om een dergelijke stijging te zien, en dat was de corona/covid dip (of piek). Overigens stond de werkloosheid op 2,8% in augustus vorig jaar.

Het wordt interessant om te zien wat er in komende maanden gaat gebeuren met de werkloosheid van oudere werkzoekenden. Tot op heden leek deze groep redelijk geisoleerd van de economische strubbelingen maar nu lijkt hier een kentering in te zijn gekomen. Maar is het een eenmalige oprisping (niet erg waarschijnlijk) of een signaal van mindere tijden (waarschijnlijker). De toekomst gaat het uitwijzen.


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de procentuele verandering van de werkloosheid ten opzichte van 2003 (=0%) per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de laatste CBS definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – augustus 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – augustus 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)


Er is een behoorlijke eensgezindheid tussen de trendlijnen van de 3 leeftijdsgroepen, waarbij er tegelijkertijd (voor een groot deel van de grafiek) er een klein faseverschil is. De trendlijn van de 15 – 25-jarigen begint meestal iets eerder met een stijging dan de andere twee, en hetzelfde geldt voor een daling. Geen opzienbarende ontwikkeling (jongeren vertrekken in het algemeen als eerst tijdens een verslechtering van de arbeidsmarkt, maar worden als eerste weer aangenomen als de situatie verbetert) maar het wordt ook duidelijk weergegeven in de trendlijn.

Ook interessant, de %verandering van de trendlijn voor jongeren is minder sterk dan die van de andere leeftijdsgroepen; meestal bestaat het beeld dat juist de jongeren het hardst geraakt worden door een crisis terwijl dat in ieder geval in deze grafiek niet blijkt.

Zo mogelijk nog opvallender; de grijze duiven doen het de laatste jaren extreem goed, en duidelijk beter dan de andere twee leeftijdsgroepen. Een bijzondere ontwikkeling waar ik in de komende maanden nog eens een keer wat dieper in zal duiken. Er is een hypothetische verklaring op basis van de arbeidsparticipatie.

  • De netto arbeidsparticipatie van de grijze duiven is op dit moment 61,2% en heeft de laatste jaren een min of meer continue groei laten zien.
  • De netto arbeidsparticipatie vsan de middengroep staat op 87,3% en is al jaren zeer hoog.
  • De netto arbeidsparticipatie van de jongeren is 74,9% en beweegt zich in de afgelopen jaren tussen de 65% en 75%.

Een simpele verklaring is dus dat er meer te halen valt bij de oudjes. Maar zoals ik zei, dit vraagt om meer onderzoek. Dus dat moet ik maar eens gaan doen

Tot volgende maand.

Geef een reactie