Breaking news: vacatures in september 2022

UitzinnigSeptember is de maand waarvan je wist dat die zou komen. De maand after, de maand zonder opgeblazen vacature-aantallen. Maar ook de maand die model staat voor een verdere zoektocht naar de bronnen van verveelvoudigde vacatures die niet als zodanig kunnen worden onderkend (op dit moment) door Jobfeed. Want met een eerste schoning zijn we er nog niet. Zoals zal blijken is het vacaturevolume nog altijd sterk optimistisch vergeleken bij andere arbeidsmarkt indicatoren.

We staan dus aan de vooravond van een verdere zoektocht naar suspecte vacatures. En dat kan weleens een langdurige zoektocht worden met meerdere kleinere succesjes. Heb dus geduld…

 

Vacaturevolume in september
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand september sinds 2008:


Aantal nieuwe online vacatures in de maand september, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand september, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed


Het vacaturevolume is vrijwel gelijk aan dat van september vorig jaar, en tegelijkertijd beduidend hoger dan in de septembermaanden in de daaraan voorafgaande jaren. Is hiermee peak vacaturevolume (voor september) bereikt? Ik heb geen idee, maar de nodige economische en politieke signalen zijn behoorlijk rood gekleurd en dat zou weleens kunnen betekenen dat we in de komende maanden een daling van de vacaturevolumes gaan meemaken. Maar daarvoor moeten we helaas geduldig zijn, niet bepaald mijn sterkste karaktereigenschap.


Vacature aantallen in 2021 en 2022
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:


Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed


Tot dusver laat vrijwel elke maand in 2022 een hoger volume aan online vacatures zien in vergelijking met vorig jaar, met uitzondering van de zomermaanden juni en juli. Maar die groei is aanzienlijk minder indrukwekkend dan van voor de saneringsoperatie die Textkernel heeft uitgevoerd.


Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van september 2022 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


Het blijft nog altijd bijzonder om te zien dat het vacaturevolume met zo’n 300% kan groeien in een tijdsbestek van bijna 15 jaar. En daarmee is het voor mij nog altijd een groei die onwaarschijnlijk sterk is (geweest). Het lijkt verdorie bitcoin wel, maar dan ook nog eens zonder de extreme dalingen. En daarmee is het nog altijd to good to be true. Maar dat is slecht mijn middenrif dat spreekt. Want ik moet afgaan op deze resultaten aangezien er geen vergelijkbare bron is waarmee we zouden kunnen vergelijken. Of is er wel zo’n bron?


Trendlijnen Arbeidsmarkt
Als laatste nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubelindex/misère-index, in dit geval met speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – augustus 2022

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – augustus 2022

Tja, ondanks de sanering laat het vacaturevolume nog altijd een buitensporige groei zien.

De trendlijn van het Aantal vacatures lijkt (tijdelijk) een plateau te hebben bereikt. Maar nog altijd is er geen enkele verbinding met de trendlijnen voor Werkloosheid, Uitzendindex, en in het volume aan Faillissementen, terwijl deze drie trendlijnen min of meer gezamenlijk optrekken. De trendlijn voor het aantal vacatures is dus nog altijd losgejubeld van ondere trendlijnen binnen de arbeidsmarkt. Er zit dus naar alle waarschijnlijkheid nog behoorlijk wat lucht in de trendlijn voor het aantal vacatures. Nu de kenmerken vinden om deze ruis er uit te kunnen filteren en eindelijk een ruisarm vacaturebeeld over te houden. Een prachtige uitdaging voor de knappe koppen in Textkernel. Iets met AI wellicht?

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie