ABU: Winterse condities naken aan de horizon

Logotype ABUVandaag een bespreking van de negende periode van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 9 daalde het aantal uren met 7% en steeg de omzet met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Krimp is het nieuwe modewoord. Krimp van stikstofuitstoot (mogelijk, eventueel, op termijn), krimp van huishoudbudgetten (stijgende inflatie en explosie van energieprijzen), krimp van het aantal gereden kilometers (door explosie van brandstofprijzen) en natuurlijk krimp in het doelmatig en adquaat functioneren van onze regering, en krimp in het beschavingsniveau van Rusland. Krimp, krimp en nog eens krimp.

En in dat rijtje past deze uitzendkrimp als een nauwsluitende handschoen. Het wordt daarom de hoogste tijd dat het aantal vacatures gaat krimpen, vind u niet? Maar misschien moeten we dan nog enkele maanden wachten, tenslotte is de dynamiek op de uitzendmarkt een voorloper op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt als geheel. En als de werkloosheidscijfers gaan stijgen dan is er een perfect storm in de maak. Waarbij echt alles de verkeerde kant op wijst. Ook wel recessie genoemd

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU


Zo ziet een continue krimp er dus uit, al kunnen we de toekomst natuurlijk nooit garanderen. Maar het verleden laat zien dat we het grootste deel van dit jaar met een krimp te maken hebben, zij het van bescheiden omvang. En dat de krimp in de afgelopen 4-wekelijkse periodes iets minder is geworden. Maar laten we daar niet te vroeg vrolijk van worden en rustig afwachten hoe de situatie zich in de komende periodes gaat ontwikkelen. Trends zijn tenslotte pas over enige maanden goed zichtbaar te krijgen


Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Met de resultaten van periode 9 lijkt er geen twijfel meer mogelijk; we stevenen in een rechte (vrijwel verticaal dalende) lijn af op een recessie. Brrr….

Alleen de duur en de diepte van de recessie zijn wellicht nog onzeker, maar het recessiespook zelf fladdert weer rond op onze zolder. Bepaald geen verrassing natuurlijk. Oorlog in Europa, in combinatie met een bijzonder hoge inflatie en een meestal (sterk) achterblijvende groei van salarissen levert een wel zeer explosieve mix op waar de uitzendsector, zoals immer, de eerste klappen moeten opvangen. Als enige lichtpunt kan ik de werkloosheid noemen, waarvan het cijfer nog altijd bijzonder laag is (3,8% in augstus 2022), hoewel er wel sprake is van een stijging sinds april 2022 (3,4%). Maar dat laat onverlet dat het niveau van de werkloosheid historisch gezien nog altijd bijzondder laag is.


Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een zeer divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met -18% zeer sterk krimpt,  de sector Industrie een groei van 9% laat zien en de sector Techniek met -13% sterk krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens de coronacrisis. Ik verwacht dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes. Wie weet komen we uit op de bodem die onder de dieptepunten van 2009/2010 en 2019 zijn aangestipt.

De sector Industrie een stijging van haar trendlijn zien en dat is in het licht van eerdere periodes geen verrassing te noemen. De groei zet zich nog altijd door en de hoop is dat deze sector het slechte weer kan overwinnen. Maar geen garanties natuurlijk.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt het voorbeeld van de sector Administratie te volgen, zij het met een vertraging. Maar de weg naar beneden is duidelijk ingezet.

We zitten in een overwegend negatieve teneur voor de diverse uitzendsectoren, hoewel de sector Industrie nog lijkt tegen te strubbelen. Ik weet niet of deze sector de zwaartekracht nog veel langer weet te weerstaan.

We zitten in een negatieve beweging waarbij we voorlopig weinig positieve verrassingen hoeven te verwachten. Maar als u er eentje hoort, laat het me weten! Ik zit met smart te wachten.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie