Werkloosheid stijgt in september 2022 naar 3,8%

Nederlandse vlagVoor september is de werkloosheid uitgekomen op 3,8%, en daarmee blijft de werkloosheid onveranderd ten opzichte van augustus en een daling van 0,3% ten opzichte van een jaar geleden (september 2021). Overigens is er wel een kleine stijging waar te nemen (3,81% in augustus versus 3,84% in september) maar dat is een stijging voor fijnproevers

En wat moet we hiervan denken tegen de achtergrond van de verslechtering van allerlei economische parameters? Hebben we nu een naderende recessie om rekening te houden of houdt het huidige lenteweer alle slechte dingen buiten onze deur? Optimist als ik ben opteer ik voor de eerste optie en schraag mijn huis waar ik maar kan. Better safe than sorry.

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar) er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


De werkloosheid in Nederland is nog altijd historisch laag; en dat opgeteld bij een grote vraag naar personeel maakt tot een (zeer) krappe arbeidsmarkt. En dat kan de groei van de werkloosheid in de weg zitten (hoewel dat vanuit milieu en klimaat natuurlijk weer een zeer gunstige ontwikkeling is, maar ons kapitalistische model stort dan in elkaar…)

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.

Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – september 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – september 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


Na een stijging van 4 maanden is de werkloosheid onder jongeren geheel onverwacht gedaald (van 8,6% in augustus naar 8,4% in september) Na slingert de werkloosheidspendule bij jongeren altijd wat heftiger heen en weer dan bij de rest van de beroepsbevolking. Maar dit is toch wel redelijk opvallend te noemen. Zijn we dan toch bij een keerpunt aangekomen? Neuhhh, ik kan het me niet voorstellen. Maar ik zal de andere cijfers toch iets lichtvoetiger beoordelen. Als ik de resultaten van de uitzenders als maatstaf neem dan gok ik op een verdere stijging van de werkloosheid.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – september 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – september 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


Een onafgebroken stijging van de werkloosheid over de afgelopen 5 maanden. Dat is toch wel richtinggevend zou ik zeggen. Tegelijkertijd is de hoogte van de werkloosheid nog altijf historisch laag en staat op dit moment op 3,1%! Waar hebben we het over? Inderdaad, een overspannen arbeidsmarkt en een situatie waar we alleen maar van kunnen dromen. Als de droom tenminste niet steeds meer trekjes van een nachtmerrie te krijgen met uitval of vertraging van services. Er zijn onvoldoende handen aan het bed, ook letterlijk. En dat begint steeds grotere vormen aan te nemen.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – september 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – september 2022. Bron: CBS, nieuwe definitie


Ook bij de grijze duiven is er al 5 maanden sprake van een stijging van de werkloosheid. Van 2,3% tot 2,7%… Hier is de extreem lage werkloosheid het meest zichtbaar van alle leefrijdsgroepen

De werkloosheid stijgt van 2,4% (juli 2022) naar 2,6% (augustus 2022). Een schokkende stijging als we onze beperken tot de oudjes. We moeten terug naar de eerste helft van 2020 om een dergelijke stijging te zien, en dat was de corona/covid dip (of piek). Overigens stond de werkloosheid op 2,8% in augustus vorig jaar.0

Het wordt interessant om te zien wat er in komende maanden gaat gebeuren met de werkloosheid van oudere werkzoekenden. Tot op heden leek deze groep redelijk geisoleerd van de economische strubbelingen maar nu lijkt hier een kentering in te zijn gekomen. Maar is het een eenmalige oprisping (niet erg waarschijnlijk) of een signaal van mindere tijden (waarschijnlijker). De toekomst gaat het uitwijzen.

Als hobbygeoloog vind ik de grafiekvorm bijzonder passend, van een verweerde hoogvlakte bij de grijze duiven naar een woeste verzameling scherpe pieken bij de jongeren en een wat rustiger beeld bij de 25-  45-jarigen daartussen. We imiteren de natuur zonder het zelf te weten!

Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de procentuele verandering van de werkloosheid ten opzichte van 2003 (=0%) per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de laatste CBS definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – september 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – september 2022, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)


Er is een behoorlijke eensgezindheid tussen de trendlijnen van de 3 leeftijdsgroepen, waarbij er tegelijkertijd (voor een groot deel van de grafiek) er een klein faseverschil is. De trendlijn van de 15 – 25-jarigen begint meestal iets eerder met een stijging dan de andere twee, en hetzelfde geldt voor een daling. Geen opzienbarende ontwikkeling (jongeren vertrekken in het algemeen als eerst tijdens een verslechtering van de arbeidsmarkt, maar worden als eerste weer aangenomen als de situatie verbetert) maar het wordt ook duidelijk weergegeven in de trendlijn.

Ook interessant, de %verandering van de trendlijn voor jongeren is minder sterk dan die van de andere leeftijdsgroepen; meestal bestaat het beeld dat juist de jongeren het hardst geraakt worden door een crisis terwijl dat in ieder geval in deze grafiek niet blijkt.

Zo mogelijk nog opvallender; de grijze duiven doen het de laatste jaren extreem goed, en duidelijk beter dan de andere twee leeftijdsgroepen. Een bijzondere ontwikkeling waar ik in de komende maanden nog eens een keer wat dieper in zal duiken. Er is een hypothetische verklaring op basis van de arbeidsparticipatie.

  • De netto arbeidsparticipatie van de grijze duiven is op dit moment 61,3% en heeft de laatste jaren een min of meer continue groei laten zien.
    In theorie zit hier nog zeer veel ruimte, maar het kan zijn dat de deelnemers van deze groep daar andere gedachten over hebben.

  • De netto arbeidsparticipatie vsan de middengroep staat op 87,1% en is al jaren zeer hoog.
  • De netto arbeidsparticipatie van de jongeren is 75% en beweegt zich in de afgelopen jaren tussen de 65% en 75%.

Een simpele verklaring is dus dat er meer te halen valt bij de oudjes. Maar zoals ik zei, dit vraagt om meer onderzoek. Dus dat moet ik maar eens gaan doen

Tot volgende maand.

Geef een reactie