Breaking news: vacatures in oktober 2022

UitzinnigOktober blijkt een opvallende maand. Opnieuw stijgt het vacaturevolume en dit keer naar het hoogste niveau dat ooit is geregistreerd in de maand oktober. Is het de overvloedige zonneschijn en de ongewoon hoge temperatuur? Onwaarschijnlijk, maar feit is dat het vacaturevolume zomers fraai is.

Wel is het de vraag in hoeverre er sprake is van een kunstmatig hoog aantal vacatures, zoals waarvoor Textkernel eerder dit jaar een (eerste) schoning heeft uitgevoerd. Wie weet is er al behoefte aan een volgende sleepnet-operatie.


Vacaturevolume in oktober
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand oktober sinds 2008:


Aantal nieuwe online vacatures in de maand oktober, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand oktober, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed


Het vacaturevolume is fors meer dan dat van oktober vorig jaar (340.000 versus 300.000) en dat terwijl oktober 2021 alweer 50.000 meer vacatures opleverde dan oktober 2020. Een stijging van zo’n 100.000 vacatures in een een tijdspanne van slechts 2 jaar. Indrukwekkend en zorgwekkend, want hebben we hier nu alweer een kunstmatige groei te pakken. Misschien is het goed om eerst maar eens een paar maanden geduld te oefenen (niet mijn beste eigenschap…). Met alle doemberichten met betrekking tot inflatie, faillissementen, werkloosheid en internationale spanningen kan het toch niet anders dan dat we ook in het vacaturevolume een forse kentering moeten gaan zien?

Vacature aantallen in 2021 en 2022
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:


Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed


Nou, alles is beter, hoger en groter in het nieuwe jaar, vergeleken met vorig jaar. In elk geval voor het vacaturevolume. En met uitzondering van de maand juli is dat ook het geval geweest voor alle andere maanden van 2022. Het kan bijna niet anders of 2022 wordt een recordjaar. Op dit moment staat de teller stil bij 3,3 miljoen, terwijl 2022 eindigde op 3,5 miljoen. Tenzij de markt volledig implodeert is het vrijwel zeker dat 2022 de king of the hill wordt. Maar dan richten we onze ogen alweer op 2023…

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van oktober m2022 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


Het blijft nog altijd bijzonder om te zien dat het vacaturevolume met zo’n 300% kan groeien in een tijdsbestek van bijna 15 jaar. En daarmee is het voor mij nog altijd een groei die onwaarschijnlijk sterk is (geweest). Het lijkt verdorie bitcoin wel, maar dan ook nog eens zonder de extreme dalingen. En daarmee is het nog altijd to good to be true. Maar dat is slecht mijn middenrif dat spreekt. Want ik moet afgaan op deze resultaten aangezien er geen vergelijkbare bron is waarmee we zouden kunnen vergelijken. Of is er wel zo’n bron?


Trendlijnen Arbeidsmarkt
Als laatste nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubelindex/misère-index, in dit geval met speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – oktober 2022

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – oktober 2022

Tja, ondanks de sanering laat het vacaturevolume nog altijd een buitensporige groei zien.

De trendlijn van het Aantal vacatures lijkt (tijdelijk) een plateau te hebben bereikt. Maar nog altijd is er geen enkele verbinding met de trendlijnen voor Werkloosheid, Uitzendindex, en in het volume aan Faillissementen, terwijl deze drie trendlijnen min of meer gezamenlijk optrekken. De trendlijn voor het aantal vacatures is dus nog altijd losgejubeld van ondere trendlijnen binnen de arbeidsmarkt. Er zit dus naar alle waarschijnlijkheid nog behoorlijk wat lucht in de trendlijn voor het aantal vacatures. Nu de kenmerken vinden om deze ruis er uit te kunnen filteren en eindelijk een ruisarm vacaturebeeld over te houden. Een prachtige uitdaging voor de knappe koppen in Textkernel. Iets met AI wellicht?

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie