ABU: tragere krimp

Logotype ABUVandaag een bespreking van de tiende periode van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 10, van 12 september tot en met 9 oktober, daalde het aantal uren met 6% en steeg de omzet met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Er is nog altijd krimp in uitzendland, maar wel een krimp met een kanttekening. Want er is sprake van een traag verminderende krimp over de afgelopen periodes, sinds periode 8. Toegegeven, geen lange periode en ook de vermindering van de krimp is niet indrukwekkend. Maar in een tijd van tegenvallers is dit toch wel een opvallende meevaller. Hebben we hier een teken van hoop of is er sprake van hoopvol boekhouden?

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU


Zo ziet een continue krimp er dus uit, al kunnen we de toekomst natuurlijk nooit garanderen. Maar het verleden laat zien dat we het grootste deel van dit jaar met een krimp te maken hebben, zij het van bescheiden omvang. En dat de krimp in de afgelopen 4-wekelijkse periodes iets minder is geworden. En die laatste krimp zet zich voort in periode 10. Met andere woorden, de uitzendvolumes krimpen weliswaar nog steeds, maar wel steeds minder. En dat is op zichzelf een enorme prestatie. Totdat je bedenkt dat de uitzendmarkt niet in isolement bestaat en de werkgevers steen en been klagen over een tekort aan (gekwalificeerde) arbeidskrachten. De meer flexibele uitzendbranche (aanname) weet hier mogelijk beter op in te spelen dan de minder flexibele (wederom, aanname) werkgever. Dit alles is natuurlijk zuiver speculatief. Hoe het ook zij, over een aantal maanden kunnen we, met de luxe van hindsight hopelijk wat meer duidelijkheid verschaffen.


Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Met de resultaten van periode 10 lijkt er geen twijfel meer mogelijk; we stevenen nog altijd af op een recessie. Brrr…. Hoewel, de trendlijn buigt af naar een iets minder steile daling. Een abberatie of een teken van een kentering? Voorlopig sta ik aan de kan van de abberatie, het recessiespook zelf fladdert nog altijf rond op onze zolder. Niet verwonderlijk met Halloween en ook in de echter wereld kan dit bepaald geen verrassing zijn.

Oorlog in Europa, in combinatie met een bijzonder hoge inflatie en een meestal (sterk) achterblijvende groei van salarissen levert een wel zeer explosieve mix op waar de uitzendsector, zoals immer, de eerste klappen moeten opvangen. Als enige lichtpunt kan ik de werkloosheid noemen, waarvan het cijfer nog altijd bijzonder laag is (3,8% in september 2022), hoewel er wel sprake is van een stijging sinds april 2022 (3,4%).


Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een zeer divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met -15% zeer sterk krimpt,  de sector Industrie een nulgroei laat zien en de sector Techniek met -12% sterk krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens de coronacrisis. Ik verwacht dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes. Wie weet komen we uit op de bodem die onder de dieptepunten van 2009/2010 en 2019 zijn aangeraakt.

De sector Industrie een stijging van haar trendlijn zien en dat is in het licht van eerdere periodes geen verrassing te noemen. De groei zet zich nog altijd door en de hoop is dat deze sector het slechte weer kan overwinnen. Maar geen garanties natuurlijk.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt het voorbeeld van de sector Administratie te volgen, zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is duidelijk ingezet.

We zitten in een overwegend negatieve teneur voor de diverse uitzendsectoren, hoewel de sector Industrie nog lijkt tegen te strubbelen. Ik weet niet of deze sector de zwaartekracht nog veel langer weet te weerstaan.

We zitten in een negatieve beweging waarbij we voorlopig weinig positieve verrassingen hoeven te verwachten. Maar als u er eentje hoort, laat het me weten! Ik zit met smart te wachten.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie