Het aantal werklozen per vacature, oktober 2022

Een bijproduct van de Jubelindex is onderstaand overzicht, waar de Y-as het aantal werklozen/werkzoekenden (UWV) gedeeld door het aantal vacatures ((CBS + Textkernel) / 2) laat zien:

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2008 –september 2022

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2008 –september 2022

Ik vind het een zeer informatieve grafiek, waarbij je heel fraai het ‘overschot’ aan werkzoekenden in de periode 2013 – 2014 (tijdens het dieptepunt van de financiële crisis) geleidelijk kan zien veranderen in een steeds grotere ‘krapte’ aan werkzoekenden sinds 2014.

Op dit moment is de krapte zeer hoog en de trendlijn lijkt nog altijd een verdere daling te signaleren, zij het dat er ondertussen wel sprake is van een duidelijke afvlakking van de trendlijn. Tegelijkertijd is ondubbelzinnig duidelijk dat er geen sprake is van een situatie waar er meer openstaande vacatures zijn dan er werklozen zijn om deze te vervullen. Die claim, gemaakt door het CBS en doorgetoeterd door de mainstream media, is op basis van bovenstaande grafiek pertinent onjuist. Er zijn evident meer werklozen dan er vacatures zijn . Waarbij nog moet worden aangetekend dat het vacaturevolume zoals gemeten door Jobfeed zeer waarschijnlijk nog altijd kunstmatig hoog is en er daarmee nog meer werklozen per vacature zijn.

Tegelijkertijd lijkt het er op dat de trendlijn begint te flatlinen. En dat suggereert een daarop volgende stijging, in lijn met de nodige andere parameters. Een stijgende trendlijn betekent dat er steeds minder vacatures beschikbaar komen voor een steeds verder groeiend leger aan werkzoekende werklozen.

Rinse and repeat.

Geef een reactie