ABU: de weg naar beneden zet zich voort

Logotype ABUVandaag een bespreking van de elfde periode van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 11, van 10 oktober tot en met 6 november, daalde het aantal uren met 6% en steeg de omzet met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Wederom een periode van krimp in uitzendland, maar het is geen schokkend grote krimp. De krimp is ten opzichte van periode 10 gelijk gebleven, dus er is geen sprake van een versterking van de krimo. Tegelijkertijd is er dus ook geen sprake van enige verbetering. En hebben we ondertussen 8 perioden met krimp achter de rug. met als prangende vraag voor de komende perioden, blijft het vriezen of gaat het dooien.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU


We hebben het grootste deel van dit jaar met een krimp te maken , zij het van bescheiden omvang. Het is opvallend dat de uitzendvolumes periode na periode beperkt krimpen terwijl in de rest van de economie de stormballen gehesen worden. Inflatie en oorlog doen hun vernietigende werk maar slechts in zeer beperkte mate binnen de Nederlandse uitzendsector.De bekende canary in the mine rol lijkt deze keer dus niet door deze sector te worden gespeeld. En dat is op zichzelf een enorme prestatie. Totdat je bedenkt dat de uitzendmarkt niet in isolement bestaat en de werkgevers steen en been klagen over een tekort aan (gekwalificeerde) arbeidskrachten. De meer flexibele uitzendbranche (aanname) weet hier mogelijk beter op in te spelen dan de minder flexibele (wederom, aanname) werkgever. Dit alles is natuurlijk zuiver speculatief. Hoe het ook zij, over een aantal maanden kunnen we, met de luxe van hindsight hopelijk wat meer duidelijkheid verschaffen.


Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Voel je ook die kou in de lucht? Dat gure windje dat steeds harder begint te blazen? Zijn dit de voortekenen van een naderende recessie of slechts een loos alarm van een steeds zenuwachtiger wordende observator. Oorlog in Europa, in combinatie met een bijzonder hoge inflatie en een meestal (sterk) achterblijvende groei van salarissen levert een wel zeer explosieve mix op waar de uitzendsector, zoals immer, de eerste klappen moeten opvangen. Als enige lichtpunt kan ik de werkloosheid noemen, waarvan het cijfer nog altijd bijzonder laag is (3,4% in oktober 2022), hoewel er wel sprake is van een stijging sinds april 2022 (3,0%).


Ontwikkelingen per sector
De sectoren latyen en behoorlijk uniform beeld zien, waarbij de sector Administratief met -14% zeer sterk krimpt,  de sector Industrie met –2% krimpt en de sector Techniek met -9% behoorlijk sterk krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. Het lijkt er ernstig op dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes, ook al lijkt de snelheid van de duikvlucht wat af te nemen. Ondertussen is de grenslijn van 70 alweer aangetikt, op weg naar grotere dieptes.

De sector Industrie laat nog altijd een fatsoenlijke ontwikkeling van haar  trendlijn zien en dat is in het licht van eerdere periodes geen verrassing te noemen. Er is echter wel sprake van stagnatie (en in de afgelopen periode zelfs een negatieve groei) waarmee het positieve gevoel voor de toekomst behoorlijk onder druk komt te staan. We wachten in spanning de resultaten van periode 12 af…

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt het voorbeeld van de sector Administratie te volgen, zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is duidelijk ingezet.

We zitten in een overwegend negatieve teneur voor de diverse uitzendsectoren, hoewel de sector Industrie nog lijkt tegen te strubbelen. Ik weet niet of deze sector de zwaartekracht nog veel langer weet te weerstaan.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie