ABU: een kil einde aan een guur jaar

Logotype ABUVandaag een bespreking van de dertiende en laatste periode van de ABU cijfers over 2022*. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 13, van 5 december tot en met 1 januari, daalde het aantal uren met 9% en steeg de omzet met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Wederom een periode van krimp in uitzendland, met voor de tweede keer een daling van maar liefst 9%. Wat een treurig einde aan 2022, een jaar waar we alleen in de eerste twee periodes een (minuscuul) plusje hebben kunnen bijtekenen. En daarmee een jaar die we maar beter snel kunnen vergeten. Hopelijk is 2023 ons, en vooral de flexkrachten, wat gunstiger gezind.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU


Dit ziet er weinig optimistisch uit, een rij van 3 groene kolommen boven nul en 10 kolommen onder nul. We gaan 2023 in met een bezwaard gemoed en natuurlijk de eeuwige hoop dat het tij eens zal keren. Maar eerlijk gezegd zijn er weinig hoopgevende signalen die recht doen aan die hoop. Dus is het misschien zaak om te hopen dat het niet erger gaat worden, maar kunnen we dan als Europa eindelijk een keer de besluiteloosheid die ons zo kenmerkt overboord zetten? Ik heb het natuurlijk over de vernietigende oorlog op het grondgebied van Oekraïne. En de daarmee samenhangende inflatie. Tegen een dergelijke combinatie kan een Nederlandse uitzendsector natuurlijk nooit op. En hoeven we op korte termijn waarschijnlijk niet te rekenen op zwarte cijfers van de sector.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Die laatste dalende helling van de trendlijn? Het heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte piste en zou daarmee weleens een early warning kunnen zijn van andere tijden. Een indicatie van een naderende recessie of slechts een loos alarm van een steeds zenuwachtiger wordende observator. Oorlog in Europa, in combinatie met een bijzonder hoge inflatie en een meestal (sterk) achterblijvende groei van salarissen levert een wel zeer explosieve mix op waar de uitzendsector, zoals immer, de eerste klappen moeten opvangen.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een behoorlijk uniform beeld zien, waarbij de sector Administratief met -22% zeer sterk krimpt,  de sector Industrie met 1% heel licht stijgt en de sector Techniek met -7% stevig krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. Het lijkt er ernstig op dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes, ook al lijkt de snelheid van de duikvlucht wat af te nemen. Ondertussen is de grenslijn van 70 alweer gepasseerd, op weg naar grotere dieptes. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat deze trendlijn een nieuw negatief record gaat zetten.

De sector Industrie laat nog altijd een meer dan hoopvolle ontwikkeling van haar  trendlijn zien en dat is in het licht van eerdere periodes geen verrassing te noemen. Er is weliswaar sprake van stagnatie maar tegen de achtergrond van de huidige economische ontwikkelingen is het bepaald een tour de force die deze sector hier laat zien.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt het voorbeeld van de sector Administratie te volgen, zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is duidelijk ingezet.

We zitten in een overwegend negatieve teneur voor de diverse uitzendsectoren, hoewel de sector Industrie daarop een positieve uitzondering is. Ik weet alleen niet of deze sector de zwaartekracht nog veel langer kan weerstaan.

Tot over 4 weken!

*een link is geen endorsement

Geef een reactie