ABU: 2023 gaat van start met een snijdende poolwind

Logotype ABUVandaag een bespreking van de eerste periode van de ABU cijfers over 2023*. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 1, van 2 januari tot en met 29 januari, daalde het aantal uren met 18% en daalde de omzet met 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Goedemorgen, een krimp van 18% in het volume aan uitzenduren ten opzichte van periode 1 2022. En dat was al een magere periode, zoals je in de grafiek hieronder kan zien. Dat is pas met het verkeerde been uit bed stappen! Laten we hopen dat de lente vroeg begint dit jaar en dat daarmee deze kille cijfers naar het verleden worden gewezen. Maar op dit moment kunnen we slechts constateren dat 2023 een stuk slecht is begonnen dan 2022 is geëindigd.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2021 t/m 2023 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU

De uitzendsector is in de eerste periode van 2023 door het ijs gezakt; de krimp verdubbelde ten opzichte van periode 12 2022. Nu hoeft dit geen rampspoed en ellende te betekenen, maar het is op zijn minst toch een ferme waarschuwing te noemen. Staat ons iets onheilspellends te wachten waar de economie (groei in Q4 2022 volgens het CBS) nog geen weet van heeft? Zonder kristallen bol is hier geen antwoord te geven, maar het is bepaald geen fijn begin van een jaar dat al vol onzekerheden is omgeven (oorlog in Oekraïne, energieprijzen, inflatie, stikstof, milieu en klimaat, beroepsbevolking, huisvesting, migratie) dus dit kunnen we er eigenlijk helemaal niet bijhebben. En dat alles met een naar voren rommelend kabinet. Herstel zal waarschijnlijk van buiten moeten komen.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Die laatste dalende helling van de trendlijn? Het heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte piste en zou daarmee weleens een early warning kunnen zijn van andere tijden. Een indicatie van een naderende recessie of slechts een loos alarm van een steeds zenuwachtiger wordende observator?

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met zeer grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -32% in elkaar,  de sector Industrie krimpt met -8% stevig en de sector Techniek krimpt met -12% behoorlijk zwaar.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. Het lijkt er ernstig op dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes, ook al lijkt de snelheid van de duikvlucht wat af te nemen. Ondertussen is de trendlijn het dieptepunt (2020: 66,2) op een haar na genaderd (65,8). Ik ga er daarom vanuit dat in periode 2 van dit jaar een nieuw negatief record wordt gevestigd door de sector Adminstatief.

De sector Industrie lijkt ondanks eerdere oprispingen toch aan de achterkant van een plateau te zitten en de weg naar beneden te hebben gevonden. Jammer, tot aan vorige periode leek het nog een toss-up of het expansie danwel krimp zou worden. Los van deze wat sombere bespiegelingen heeft de sector een zeer gezonde positie in vergelijking met de andere sectoren en het is de enig sector die in de afgelopen jaren vrijwel continu boven de waarde van 2006 heeft gebivakkeerd.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt het voorbeeld van de sector Administratie te volgen, zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is duidelijk ingezet en lijkt zich in de afgelopen periode te hebben versneld.

Je hoopt natuurlijk dat met een nieuw jaar, nieuwe kansen aanbreken maar niets lijkt minder waar voor de uitzendsector. Wat een droefenis… Maar we zullen het ermee moeten doen en nog nadrukkelijker offeren aan de uitzendgoden.

Tot over 4 weken!

*een link is geen endorsement

Geef een reactie