Zolang AI geen handen kan tekenen heeft het geen toekomst

Menselijke hand, gemaakt door AIBij het tekenen van de hand van een poppetje kom ik niet veel verder dan een rondje waar vijf streepjes uit steken. Wat schetst bij mijn verbazing als blijkt dat AI zelfs dat niet kan. Sterker nog, AI maakt er zo’n zooitje van dat je spontaan moet projectielspugen als je goed naar de handen van een door AI getekend mensfiguur kijkt. En dat is niet het enige. Ook bij een gorilla gaat het grandioos mis, of bij de poten van dinosaurussen. Dus ga ik er gemakshalve vanuit dat AI grote problemen heeft met het schetsen van extremiteiten.

Ik heb natuurlijk meteen mijn licht opgestoken bij ChatGPT, en dit is wat ik als reactie krijg:

AI-toepassingen kunnen moeite hebben met het tekenen van menselijke handen, omdat handen complexe en genuanceerde lichaamsdelen zijn die jaren van studie en oefening vergen om zelfs voor de meest getalenteerde kunstenaars onder de knie te krijgen.

  1. Ten eerste hebben handen een complexe structuur met vele ingewikkelde onderdelen, zoals vingers, knokkels, nagels en gewrichten. Daarnaast kunnen handen oneindig veel vormen en posities aannemen, afhankelijk van de hoek, oriëntatie en beweging van de vingers en pols. Deze complexiteit maakt het moeilijk voor AI om de subtiliteiten en nuances van de menselijke hand nauwkeurig weer te geven.
  2. Ten tweede speelt de context van de tekening ook een rol bij de moeilijkheid van het tekenen van handen. Bijvoorbeeld, in een portret- of figuurtekening moet de hand proportioneel zijn aan de rest van het lichaam, en moet de positie en beweging ervan in harmonie zijn met de houding en uitdrukking van het figuur. In een tekening van een hand op zichzelf ligt de focus volledig op de details van de hand zelf, wat het nog moeilijker maakt voor een AI-systeem om het goed te krijgen.
  3. Ten slotte vereist het tekenen van menselijke handen een begrip van de menselijke anatomie en fysiologie, evenals de vaardigheid om emotie en expressie vast te leggen door middel van lichaamstaal. Dit zijn vaardigheden die mensen ontwikkelen door jarenlange oefening en observatie, wat het moeilijk maakt voor AI-toepassingen om met dezelfde nauwkeurigheid en gevoeligheid te repliceren.

Hoewel AI de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het repliceren van menselijk gedrag en vaardigheden, blijft het tekenen van handen een complexe uitdaging die waarschijnlijk voortdurende innovatie en ontwikkeling zal vereisen.

Nou, dat is zeer uitgebreide reactie, en het is er ook eentje waar wel het een en ander op kan worden afgedongen. Want een mensenhand bestaat (amputaties of genetische defecten daargelaten) uit 4 vingers en een duim. Kan zomaar een rule voor een AI tekenaar zijn. Evenals het aantal kootjes, de relatieve lengte en de mobiliteit van elke vinger of duim. Maar dit meest basale deel is blijkbaar nog altijd niet getackeld.

Wat bij mij de vraag oproept welke omissies (ja, denk daarbij aan minister Weerwind) er in LLM (large language models) AI’s zitten. En die we nog niet ontdekt hebben, ook al zijn er al de nodige problemen gevonden bij ChatGPT (in combinatie met Bing) en Google’s Bard. Maar op zo’n eindeloos groot domein kan het natuurlijk vele jaren duren voordat alle glitches eruit zijn gehaald. Als dat uberhaupt al haalbaar is. En als alle glitches met rules moeten worden ondervangen door handmatig gecreeerde rules, komt bij mij de vraag op in hoeverre het algoritme nog functioneert op basis van de training of op basis van rules. En of dit dan niet beter op een andere manier ontwikkeld kan worden. Met vooral meer controle vooraf.

Er zijn ondertussen als onnoemelijk veel miljarden in AI gepompt en er volgen er vast nog veel meer. Miljarden die niet opnieuw uitgegeven kunnen worden en die de betreffende partijen ook noodzaakt om er een succes van te maken, zelfs als dit een luchtspiegeling zou blijken te zijn. Dat voorspelt niet veel goeds met betrekking tot een objectieve afweging over de waarde/schade verhouding van AI.

Voor niet-controversiele thema’s zijn AI’s op basis van taalmodellen overigens een zegen. ChatGPT maakt dat ik productiever ben en slimmer overkom, en dat is geen geringe prestatie. Ik heb daarom ChatGPT al in mijn hart gesloten, ook al ben ik nog niet bereid om er $20 per maand voor te betalen. Ons ben zuunig.

Geef een reactie