Breaking news: aantal vacatures in februari 2023

UitzinnigHet is alweer maart en dus is het tijd om eens goed te kijken naar het online vacaturevolume van de vorige maand en hoe zich dat ontwikkelt. Februari 2023 is geen recordmaand geworden, maar het had niet veel gescheeld. Want de teller blijft de afgelopen maand staan op bijna 286.000 nieuwe online vacatures; een daling van 1,9% ten opzichte van februari 2022. Februari 2023 komt 5,1% lager uit dan januari 2023, toen het aantal nieuwe online vacatures ruim 301.000 wist aan te tikken.

Maar dat is slechts een snapshot van het online vacaturevolume op dit moment. Laten we eens kijken naar wat langere termijn plaatjes en nog wat andere vrolijkheid.  Daarom op naar een gedetailleerde uitleg, met kleurige grafieken, van de resultaten van februari 2023.

Leest u mee?


Vacaturevolume in februari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand februari sinds 2008:


Aantal nieuwe online vacatures in de maand februari , 2008 – 2023. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand februari , 2008 – 2023. Bron: Jobfeed


Een grafiek met de hoogste aantallen vacatures aan de rechterkant. Wat wil je nog meer? En met een astronomische groei ten opzichte van het dieptepunt (in 2014) van meer dan 380%! Een formidabele prestatie, ware het niet dat ik nog altijd vermoed dat het vacaturevolume artefacten bevat waardoor het volume kunstmatig hoog is.

Vacature aantallen in 2022 en 2023
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:


Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed


De vergelijking met 2022 is natuurlijk een beetje mager, met slechts twee maanden in 2023, maar het is al beter dan een maand geleden. En na een zeer sterke start in januari valt het vacaturevolume terug tot net onder het niveau van februari 2022. En dat is het wel zo’n beetje.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van februari 2023 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


We kunnen zo langzamerhand wel stellen dat er sprake is van een piek in de trendlijn van het online vacaturevolume. De trendlijn laat met inbegrip van de resultaten van februari 2023 een kleine daling zien; de maandelijkse resultaten van de afgelopen liggen structureel onder de trendlijn en dus lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat we in de komende maanden een daling van de trendlijn gaan zien die langer duurt dan 1 maand. Dat zou een eerste indicatie zijn van een daadwerkelijke kentering van het sentiment in de vacaturemarkt. Maar voorspellingen doen over toekomstige ontwikkelingen is bijzonder riskant dus laat ik deze uitspraken maar snel naar het rijk der fabelen verwijzen.


Trendlijnen Arbeidsmarkt
Dan nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubel-/misère-index, met in dit verband speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – januari/februari 2023

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – januari/februari 2023


Tja, ondanks de sanering laat het vacaturevolume nog altijd een buitensporige groei zien. De trendlijn van het Aantal vacatures lijkt een plateau te hebben bereikt. Maar nog altijd is er geen enkele verbinding met de trendlijnen voor Werkloosheid, Uitzendindex, en in het volume aan Faillissementen, terwijl deze drie trendlijnen min of meer gezamenlijk optrekken. De trendlijn voor het aantal vacatures is dus nog altijd losgejubeld van andere trendlijnen binnen de arbeidsmarkt. Er zit dus naar alle waarschijnlijkheid nog behoorlijk wat lucht in de trendlijn voor het aantal vacatures. Nu de kenmerken vinden om deze ruis er uit te kunnen filteren en eindelijk een ruisarm vacaturebeeld over te houden. En daarmee een meer realistische jubel-/misere-index.

De combinatie van deze vier trendlijnen vormt een deel van de jubel-/misere-index en misschien is het wel aardig om de trendlijnen van de Arbeidsmarkt los te presenteren van de Jubelindex in haar totaliteit. En dat is in de grafiek hieronder te zien, in twee varianten:

  • een index met de vier indices, dus ook het vacaturevolume (in het blauw)
  • een index zonder het vacaturevolume, in rood

Misere/Jubel index – Arbeidsmarkt, januari 2008 – januari 2022, 2 varianten, 1 met (blauwe kolommen) en 1 zonder (rode kolommen) het vacaturevolume

Misere/Jubel index – Arbeidsmarkt, januari 2008 – januari 2022, 2 varianten, 1 met (blauwe kolommen) en 1 zonder (rode kolommen) het vacaturevolume

Wat (mij) opvalt aan bovenstaande grafiek is dat het vacaturevolume nog altijd meer afstand neemt van de andere indices en dit is een trend die zich al meerdere jaren aftekent. Sterker nog, terwijl de trendlijn inclusief vacatures lijkt te flatlinen is de trendlijn exclusief vacatures al aan een neergang begonnen. Nog niet in recessiegebied, maar wat niet is kan nog komen

Er is duidelijk nog werk aan de winkel bij Textkernel, enerzijds om dubieuze vacaturebronnen uit te sluiten en anderzijds om met een plausibele uitleg komen voor de outsized groei van het vacaturevolume ten opzichte van de andere arbeidsindicatoren.

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie