De grote uitzenders vergeleken, Q4 2022

Financiële resultaten uitzendreuzenDe grote uitzenders hebben allen hun kwartaalcijfers gepubliceerd, en daarmee ligt het vierde en laatste kwartaal van 2022 volledig achter ons. Met de kwartaalcijfers in de hand kan een ‘gedetailleerd’ kijkje in de achteruitkijkspiegel worden gedaan en kan een vergelijking worden gemaakt van de performance van de grootste uitzenders van vandaag: Randstad, Adecco en Manpower.

De uitzenders laten veranderingen zien op de volgende parameters:

1. Bruto omzet
2. Bruto marge

En dan nu de broodnodige details…Verandering omzet
Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen.

Dat levert de volgende grafiek op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2022

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2022


Dat uitzenders crisisgevoelig zijn, blijkt duidelijk uit bovenstaande grafiek. De financiële crisis en het langdurig herstel zijn goed zichtbaar (met name in de trendlijn van Randstad), evenals de economische boom die daarop volgde. Aansluitend is daar de ineenzakking als gevolg van de COVID pandemie en het daarop volgende, zeer krachtige herstel. Opvallend genoeg blijkt dat herstel zich nog altijd voor te zetten, ondanks de nodige negatieve economische ontwikkelingen zoals een oorlog in Oekraïne, exploderende energieprijzen en mede daardoor een hoge inflatie. Maar goed, dit zijn meer Europerse ontwikkelingen en deze uitzenders opereren wereldwijd.

Bovenstaande grafiek laat vooral zien dat Randstad zich veel sterker heeft hersteld na afloop van de financiële crisis, maar ook dat het bedrijf een duidelijk sterkere daling tijdens de pandemie heeft meegemaakt. En aansluitend dan wel weer een sterkere stijging. Randstad ligt mijlenver voor op haar concurrentie. Adecco laat ook een duidelijke groei zien terwijl Manpower, na een kort verblijf boven de nullijn weer met een krimp van haar bruto omzet wordt geconfronteerd en daarmee wederom in negatief gebied terecht is gekomen. En dat niet alleen, de krimp in de omzet versnelt zelfs. Ten opzichte van haar concurrenten lijkt Manpower in een wel heel kwetsbare positie terecht te zijn gekomen.

Randstad lijkt de komende jaren buiten bereik van de andere twee grote uitzenders. Als we de ontwikkeling van de afgelopen jaren in ogenschouw nemen, dan is de dominantie van Randstad ondubbelzinnig. Het bedrijf heeft zich sinds het einde van de financiële crisis stormachtig ontwikkeld en staat op eenzame hoogte. Dark horse is Adecco met een weliswaar sterke groei maar met nog een enorme afstand tot Randstad. Manpower lijkt in de categorie overnamekandidaat tijdens de uitverkoop terecht te zijn gekomen.

Verandering brutomarge
Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk buitengewoon interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2022

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2022


Een volstrekt ander beeld dan bij de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Adecco was, is en blijft de absolute bovenbaas als het om de groei van de brutomarge gaat. Randstad en Manpower zijn sinds de financiële crisis niet boven de nullijn (de gemiddelde brutomarge in 2007) gekomen. Adecco is ook nog eens de enige die met haar brutomarge boven het niveau van vóór de financiële crisis uitkomt.

Randstad zit en beetje tussen Adecco en Manpower in, maar heeft wel duidelijk verloren ten opzichte van het niveau van vóór de financiële crisis. En gaat met de richting van haar trendlijn weer de goede kant op, hoewel nog steeds in de min. Zorgelijk is wel dat de snelheid van de stijging afneemt en het daardoor onzeker lijkt of Randstad binnen afzienbare tijd de nullijn gaat doorbreken. En dus moet ze naar beneden kijken omdat Manpower weliswaar de laatste positie inneemt, maar een aanzienlijk steilere groei laat zien. De eerste kwartalen in 2023 worden daardoor ineens een stuk interessanter.

Absolute brutomarges
Als laatste ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

De voortschrijdende brutomarge (2007 =0%) op jaarbasis, Q2 2007 – Q4 2022

De voortschrijdende brutomarge (2007 =0%) op jaarbasis, Q2 2007 – Q4 2022


Manpower heeft zich in het begin van de financiële crisis in negatieve zin losgejubeld van de andere twee uitzendreuzen en is ze vervolgens uit het oog verloren. De laatste kwartalen is dat beeld enigszins veranderd en lijkt Manpower op de weg terug. Maar die weg is waarschijnlijk nog behoorlijk lang, al was het alleen al omdat de concurrenten natuurlijk niet stilzitten.

Randstad en Adecco bevinden zich sinds de financiële crisis in een innige verstrengeling waarbij dan weer de ene en dan weer de andere uitzendreus de boventoon voert. Waarbij Adecco de laatste tijd de bovenliggende partij is. Maar er is geen tijd of ruimte om op de lauweren te rusten, daarvoor is het verschil tussen beide bedrijven veel te klein…

Wordt natuurlijk vervolgd.

Geef een reactie