ABU: een nieuwe ijstijd is aangebroken

Logotype ABUVandaag een bespreking van de vierde periode van de ABU cijfers over 2023*. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 4, van 27 maart tot en met 23 april, daalde het aantal uren met 17% en daalde de omzet met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Alweer een krimp van 17% in het volume aan uitzenduren ten opzichte van periode 4 van 2022. De laatste drie periodes laten elk een krimp van 17% zien ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2022. Dat is lekker stabiel maar het is natuurlijk minder prettig dat er sprake is van krimp. Maar onverwacht is het allemaal niet; zoals vandaag duidelijk werd, is de economie in het eerste kwartaal van 2023 met 0,7% gekrompen.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2021 t/m 2023 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU


De uitzendsector is in de vierde periode van 2023 wederom sterk gedaald. En daarmee zet 2023 haar korte maar zeer negatieve reeks voort; drie maal 17% krimp en eenmaal 18%. En de economie is gekrompen, al is het maar met slechts 0,7%. Maar is dit een voorteken voor meer en vooral steviger krimp? Het is zeker niet onwaarschijnlijk met een voortdurende oorlog in Oekraïne, weliswaar dalende maar nog altijd zeer hoger energieprijzen, een behoorlijk hoge inflatie, een muurvast zittend stikstofdilemma met gevolgen voor bouw en industie, uitblijvende maar noodzakelijke investeringen in milieu en klimaat, een te krappe beroepsbevolking trapt op de rem van economische groei, huisvesting, migratie, Groningen, toeslagen, stabiliteit banken, en nog veel, veel meer. En dan ben ik er vast een paar vergeten. Ik word er depressief van om het op papier te zetten en vraag me af of we hiermee niet voor langere tijd in een krimpende economie gaan belanden. Hoewel dat uit klimaatperspectief misschien wel een zegen zou zijn.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Die laatste dalende lijn van de trend? Het heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste en zou daarmee weleens een early warning kunnen zijn van andere tijden. Ik zeg het maar gewoon: de index van ABU uitzenduren kondigt aan dat we in een recessie terechtkomen.  De uitzendsector heeft haar kanarie in de kolenmijn functie nog maar eens waargemaakt. De tijd van twijfel en onzekerheid hoe deze cijfers te duiden, lijkt voorbij. We kunnen ons maar beter opmaken voor gure tijden.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met zeer grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -27% in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimopen met –12% respectievelijk –13% behoorlijk zwaar.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:


Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. Deze sector gaat nieuwe dieptes verkennen in de komende periodes. Ondertussen is de trendlijn het dieptepunt (2020: 66,2) ruim gepasseerd (2023: 60,4) en er is nog geen enkele indicatie dat het tempo van krimp aan het afnemen is. Zonder een aanpassing van de Y-as valt de trendlijn voor deze sector buiten het bereik van de grafiek. De voortekenen zijn bepaald ongunstig voor de sector; is er straks nog wel behoefte aan administratief uitzenden?

De sector Industrie is nog altijd maar in lichte mineur, en ook nog altijd boven het niveau van vóór de financiële crisis. Hier kan de uitzendsector nog even ademhalen, maar het is wel zaak om heel precies (om met Rutte te spreken) de markt in de gaten te houden. Om (in tegenstelling tot Rutte) adequate en tijdige maatregelen te nemen als de marktontwikkelingen een negatieve wending nemen.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt zich steeds meer te spiegelen aan de sector Administratie , zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is al geruime tijd geleden ingezet en lijkt zich in de afgelopen periodes te hebben versneld. Maar voordat deze sector haar eigen dieptepunt van tijdens de financiële crisis gaat bereiken, zal er nog heel wat water door de Rijn moeten stromen. En laten we niet vergeten dat de sector Techniek (als enige van de drie sectoren) al heel veel terrein heeft verloren ten opzichte van de piek in 2017 – 2018.

Je hoopt natuurlijk dat met een nieuw jaar nieuwe kansen aanbreken maar niets is minder waar voor de uitzendsector. Een kentering lijkt in de komende periodes ook vrij onwaarschijnlijk. En dus moeten we het doen met krimp, krimp en nog eens krimp.

Tot over 4 weken!

*een link is geen endorsement

Geef een reactie

1 Comment
  • Udo de Vriend
    says:

    Ha die Marc,
    Kan het niet zo zijn dat de krapte op de arbeidsmarkt ervoor zorgt dat uitzendbureaus minder te doen krijgen en werkgevers er toe over gaan sneller vaste contracten aanbieden. Het metier van vroeger dat de werkgever zei “voor jou 10 andere” is niet meer van deze tijd. En dat geldt bij uitstek voor die uitzendbranche. Fijn Hemelvaart