LinkedIn zoekt omzet via skills

LinkedIn logoLinkedIn heeft een rapport uitgebracht onder de fraai klinkende titel Skills-First: Reimagining the Labor Market and Breaking Down Barriers. De rationale voor dit rapport wordt in het voorwoord als volgt weergegeven door Sue Duke (Global Public Policy, LinkedIn):

The current labor market is full of missed opportunities where incredible candidates are not getting matched to positions that could positively impact companies, the economy, and society.

We must minimize these missed opportunities and focus on building a deep understanding of people’s potential. We collectively need to shift our mindset so that we hire based on skills and learning, and not solely on degree or job title.

Het is duidelijk, overdrijven is LinkedIn nog niet verleerd: incredible candidates that could positively impact the economy and society is de glorieuze toekomst die ons toelacht wanneer we gaan matchen op basis van skills. A Brave New World awaits us…

Maar waarom? Of liever gezegd, waarom nu?

Changing demographics around the world continue to make it challenging for employers to fill certain roles. Labour supply in many countries continues to be constrained due to declining worker populations, lower-than-expected population growth, early retirements, and decreases in immigration.

Ahhh… krimp van het arbeidsvolume. Maar dat betekent dat de positie van werkzoekenden beter wordt, toch?

Nee, zegt LinkedIn. Het betekent dat je creatiever moet werven, want dan wordt de pool groter:

For businesses, prioritizing a skills-first approach instead of the traditional reliance on prior job title and degree means businesses can have a larger and much more diverse talent pool to choose from. Potential employees may possess relevant skills, but may not have bachelor’s degrees or comparable job titles.

Toe maar.

Waarom LinkedIn dit doet?

LinkedIn skills groei in 2022

LinkedIn zit, naar eigen zeggen, op een goudmijn van skills en certificaten. LinkedIn kan natuurlijk ook zien hoeveel vacatures of zoekopdrachten (geen) gebruik maken van skills en/of certificaten. En LinkedIn will graag kapitaliseren op deze goudmijn voordat de waarde van de informatie verouderd.

En daarvoor heeft LinkedIn een uitgebreid rapport uitgebracht. En zelfs een collega van Frans Timmermans bereid gevonden om wat te orakelen in een recent gehouden webinar van LinkedIn over de voordelen van skills. Knap gedaan van LinkedIn. Waarde voor het gemiddelde bedrijf? Nul.

Geef een reactie