Breaking news: aantal vacatures in mei 2023

UitzinnigEen maand geleden was het nog kommer en kwel, maar deze maand is zonovergoten. Niet dat het lenteweer enige invloed uitoefent op het online vacaturevolume want zowel in april als in mei zijn er meer dan 320.000 nieuwe vacatures geplaatst. En dat is toch een forse hoeveelheid. Overigens is het ruim 75.000 vacatures minder dan in mei 2022, maar daar staat tegenover dat vorig jaar de vacaturevolumes extreem hoog waren.

Maar laten we eens wat dieper in de cijfertjes duiken. Leest u even mee?


Vacaturevolume in mei
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand mei sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand mei, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand mei, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed


Het verschil met mei 2022 is dus 75.000 vacatures maar ook in vergelijking met mei 2021 komt de afgelopen maand er mager vanaf. Daarentegen zijn de cijfers van mei 2023 wel grofweg in lijn met de tegenvallende cijfers van de Nederlandse uitzenders. Hoewel de uitzenders alweer wat langer in een neergaande lijn zitten dan het online vacaturevolume, maar dat is vanwege het early warning karakter van deze sector weer goed te verklaren.

Vacature aantallen in 2022 en 2023
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:


Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed


Ziedaar, de enorme duikeling van het vacaturevolume van mei 2023 naar mei 2022. Mei 2023 is de eerste maand waarin het vacaturevolume zeer sterk afwijkt van het volume van de overeenkomstige maand van het voorgaande jaar. Maar daar kan tegenin worden gebracht dat mei 2022 een uitzonderlijke maand is geweest voor het online vacaturevolume. Een abberantje, zullen we maar zeggen. De maand juni hoeft niet tegen een torenhoge verwachting op de boksen, maar we zullen over een maandje zien hoe dat is gegaan.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van meiin een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


Het lijkt nu onverbiddelijk, we zijn de piek van het online vacaturevolume onherroepelijk voorbij en bevinden ons in een dalende lijn. De trendlijn heeft altijd gelijk, en tegen de achtergrond van andere economische indicatoren is dit niet verwonderlijk. Maar de kristallen bol heeft geen verwachtingen voor de toekomst, want met alle nationale, internationale en global crises is er van voldoende chaos sprake die het onmogelijk maakt om een enigszins betrouwbare voorspelling te doen. Anders dan dat ondernemers niet van onzekerheid houden en in tijden van onzekerheid de hand op de banenknip houden. 

Trendlijnen Arbeidsmarkt
Dan nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubel-/misère-index, met in dit verband speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april/mei 2023

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april/mei 2023


Tja, ondanks de sanering is het vacaturevolume nog altijd buitensporig hoog. De trendlijn van het Aantal vacatures heeft  ondertussen een plateau bereikt en heeft een dalende lijn ingezet. De overige drie trendlijnen (Werkloosheid, Uitzendindex, en in het volume aan Faillissementen) laten een zeer voorzichtige daling zien, waarmee allevier de indicatoren dus in een krimpmodus zijn beland. Voor de Faillissementen betekent dit dat er een sprake is van een zeer voorzichtige stijging omdat deze trendlijn de inverse laat zien van het volume aan faillissementen.

De combinatie van deze vier trendlijnen vormt een deel van de jubel-/misere-index en misschien is het wel aardig om de trendlijnen van de Arbeidsmarkt los te presenteren van de jubel-/misere index in haar totaliteit. En dat is in de grafiek hieronder te zien, in twee varianten:

  • een index met de vier indices, dus ook het vacaturevolume (in het blauw)
  • een index zonder het vacaturevolume, in rood

Misere/Jubel index – Arbeidsmarkt, januari 2008 – april 2022, 2 varianten, 1 met (blauwe kolommen) en 1 zonder (rode kolommen) het vacaturevolume

Misere/Jubel index – Arbeidsmarkt, januari 2008 – april 2022, 2 varianten, 1 met (blauwe kolommen) en 1 zonder (rode kolommen) het vacaturevolume

Wat (mij) opvalt aan bovenstaande grafiek is dat het vacaturevolume nog altijd meer afstand neemt van de andere indices en dit is een trend die zich al meerdere jaren aftekent en eigenlijk alleen tijdens de kortdurende coronadepressie werd losgelaten. In de afgelopen maanden wordt het verschil tussen beide trendlijnen niet groter, beide trendlijnen buigen vrijwel synchroon af naar beneden.

Dit is een positief signaal, maar de trendlijn voor het vacaturevolume staat nog altijd veel hoger dan drie andere trendlijnen en dat is voldoende reden tot zorg ten aanzien van de betrouwbaarheid van deze trendlijn. Om die reden hecht ik meer gewicht aan de misere-/jubelindex zonder het vacaturevolume.

Hoe dan ook, tot volgende maand.

Geef een reactie