Veritone HR Solutions, wat mogen we hiervan verwachten?

Broadbean and Pandalogic logo'sDe geboorte van Veritone HR Services (ontstaan als vehikel voor de door Veritone overgenomen partijen Pandologic (in 2021) en Broadbean (2023) gaat gepaard met superlatieven zoals alleen Amerikanen dat kunnen:

“Veritone is hyper-focused on disrupting and modernizing specific vertical markets, including HR talent acquisition, by leveraging AI technology. Broadbean’s wide reach, combined with its equity and global leadership position make it an extremely valuable addition for Veritone to integrate with PandoLogic. Together, we will drive greater speed, agility and cost savings across the talent acquisition lifecycle.”

En alsof dat misschien nog niet helemaal duidelijk was, laat Verizon ook nog even zien wat overtoepen is:

Veritone HR Solutions is amplifying recruitment through the combined strengths of Broadbean and PandoLogic

Na deze boodschappen zou ik bijna geneigd zijn voortaan al mijn talent acquisition boodschappen alleen nog maar bij Veriton HR Solutions te doen. Ik snij tenslotte in mijn eigen vlees als ik dat niet zou doen (tenslotte: greater speed, agility and cost savings across the talent acquisition lifecycle).

En dan heb ik dit nog niet eens genoemd:

Combined strengths of Broadban + Pandologic

Veel AI natuurlijk, maar sinds de opkomst van ChatGPT is alles zonder AI per definitie volstrekt kansloos. Dit is natuurlijk een marketing blik en daarmee bijna per definitie volstrekt onbetrouwbaar en nietszeggen. En daarom heb ik me tot ChatGPT gewend en gevraagd een SWOTje te doen. En dat levert interessante informatie op, hoewel ik niet met zekerheid kan zeggen dat hallucinaties ontbreken.

Strengths: The combination of Pandologic and Broadbean would provide employers with an integrated and powerful recruitment solution. It would offer increased reach, enhanced targeting capabilities, streamlined workflow, comprehensive analytics, and improved cost efficiency, ultimately helping organizations attract and hire top talent more effectively.

Weaknesses: The actual impact on users would depend on the execution of the integration, ongoing support, and the resolution of any challenges that arise during the process.

Opportunities: The actual opportunities and benefits of the combination would depend on the execution, integration, and the ability of the combined company to capitalize on the strengths of each platform.

Threats: The actual impact and severity of these threats would depend on various factors, including the execution of the integration, ongoing management, and the ability to mitigate and address these challenges effectively.

In één zin: een in potentie brede oplossing (one-stop shopping) onder de voorwaarde dat de integratie succesvol verloopt en customer service gedurende die integratie van een hoog niveau is. Waarbij je er verder vanuit moet gaan dat de technical due diligence goed is uitgevoerd. Veritone HR Solutions gaat een heel spannende tijd tegemoet. Integratie terwijl de winkels moeten openblijven. Tenminste, als Veritone voor de langere tijd gecommitteerd is aan deze oplossing. Want het kan natuurlijk ook zijn dat het niet meer is dan het opleuken van het bruidje, zo min mogelijk kosten maken en zoveel mogelijk omzet draaien. We zullen pas over enkele jaren zeker weten wat Veritone heeft gekozen. Tot die tijd is het goed om de eieren over meerdere mandjes te verdelen.

Wat aanvullende bespiegelingen
Voor de goede orde, ik heb geen idee wat een talent acquisition lifecycle is. Vooral dat lifecycle deel is mij een volstrekt mysterie. Met name omdat die niet bestaat; er is slechts een opeenvolging van stappen die bij elke stap een go – nogo moment heeft, hetzij vanuit de opdrachtgever danwel vanuit de werkzoeker. ChatGPT kan me ook niet overtuigen van het lifecycle deel:

The talent acquisition lifecycle refers to the end-to-end process that organizations go through to attract, recruit, and onboard new talent. It encompasses all the stages and activities involved in identifying, sourcing, evaluating, selecting, and hiring candidates to fill open positions within an organization.

End-to-end process? Als je begint met attract en eindigt met onboarding dan zit daar niets circulairs in, wel een funnel. Laten we het dus het gewoon talent acquisition process noemen… En wat is talent acquisition eigenlijk? Wie koopt er nou talent? Is er een markt waar kan worden geboden en overboden op talent? En is dat dan een slavenmarkt of heeft het talent ook een inbreng? En is een deal tussen werkgever en werkzoeker dan talent acquisition?? In mijn optiek reduceert de terminologie de werkzoeker tot een willoos wezen en dat perspectief kan weleens belemmerend zijn voor een goede behandeling van de werkzoeker tijdens zijn/haar/x gaan door de verschillende stappen van het wervingsproces. Met alle eventueel negatieve gevolgen van dien. Het industrialiseren van het aantrekken van de belangrijkste asset is een heel slecht idee indien je daarmee die asset laat voelen dat hij/zij/x door een machine heen wordt getrokken. De kunst is om het achterliggende proces high tech te maken en de interactie met de werkzoeker high-touch. Tenzij je Yevgeny Progozhin heet natuurlijk.

Geef een reactie