ABU: hollend naar lagere resultaten

Logotype ABUVandaag een bespreking van de vijfde periode van de ABU cijfers over 2023*. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 5, van 24 april tot en met 21 mei, daalde het aantal uren met 13% en bleef de omzet gelijk (0%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een krimp van 13% is aanzienlijk minder dan de krimp in voorgaande periodes van 2023 (resp. –18%, –17%, –17% en –17%). Maar voordat het feestgedruis begint even een kleine disclaimer, periode 5 in 2022 was de eerste periode met een sterke krimp (-11%), waardoor het op zich niet gek is dat in het daarop volgende jaar het krimpcijfer… krimpt. Met andere woordeb, er is in twee opeenvolgende jaren sprake van een sterke krimp en daarmee vriest de boel weer wat verder vast.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2021 t/m 2023 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU


Het is saai, maar ook nog eens verdomde vervelend, al die krimp in het niet meer zo nieuwe jaar. Tegelijkertijd is de internationale situatie niet bepaald stabiel te noemen en hebben we in eigen land dankzij een volledig gebrek aan adequaat bestuur een nog grotere puinhoop weten te realiseren. Naast alle ellende hebben we godzijdank nog artificial intelligence, daarmee kunnen we ons tenminste een weg uit deze rotzooi hallucineren.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Die laatste dalende lijn van de trendlijn? Het heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste en zou daarmee weleens een early warning kunnen zijn van andere tijden. Ik zeg het maar gewoon: de index van ABU uitzenduren kondigt aan dat we in een recessie terechtkomen.  De uitzendsector lijkt daarmee haar kanarie in de kolenmijn functie nog maar eens waar te maken. De tijd van twijfel en onzekerheid hoe deze cijfers te duiden, lijkt voorbij. Er zijn gure tijden op komst.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -21% in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met –9% respectievelijk –10% behoorlijk zwaar.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:


Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. De trendlijn heeft de grens van 60 ondertussen doorsneden en is uitgekomen op 59,2, een daling van 1,2 ten opzichte van periode 4. En het ziet er niet naar uit dat daling binnenkort gaat afvlakken; de vrije val lijkt ongehinderd door te gaan.

De sector Industrie is nog altijd maar in lichte mineur, en ook nog altijd boven het niveau van vóór de financiële crisis. Hier kan de uitzendsector nog even ademhalen, maar het is wel zaak om heel precies (om met Rutte te spreken) de markt in de gaten te houden. Om (in tegenstelling tot Rutte) adequate en tijdige maatregelen te nemen als de marktontwikkelingen een negatieve wending nemen. Ondertussen daalt deze trendlijn met 0,9 ten opzichte van periode 4, een stuk langzamer dan de daling bij de sector Administratief.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt zich steeds meer te spiegelen aan de sector Administratief , zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is al geruime tijd geleden ingezet en lijkt zich in de afgelopen periodes te hebben versneld. Maar voordat deze sector haar eigen dieptepunt van tijdens de financiële crisis gaat bereiken, zal er nog heel wat water door de Rijn moeten stromen. En laten we niet vergeten dat de sector Techniek (als enige van de drie sectoren) al heel veel terrein heeft verloren ten opzichte van de piek in 2017 – 2018.

Je hoopt natuurlijk dat met een nieuw jaar nieuwe kansen aanbreken maar niets is minder waar voor de uitzendsector. Een kentering lijkt in de komende periodes ook vrij onwaarschijnlijk. En dus moeten we het doen met krimp, krimp en nog eens krimp.

Tot over 4 weken!

*een link is geen endorsement

Geef een reactie