Het aantal werklozen per vacature, mei 2023

Een bijproduct van de Jubelindex is onderstaand overzicht, waar de Y-as het aantal werklozen/werkzoekenden (bron: UWV) gedeeld door het aantal vacatures ((bron: Textkernel) / 2) laat zien:

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2008 –mei 2023

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2008 –mei 2023


Ik vind het een zeer informatieve grafiek, waarbij je heel fraai het ‘overschot’ aan werkzoekenden in de periode 2012 – 2016 (waarbinnen het dieptepunt van de financiële crisis in 2013 – 2014) geleidelijk kan zien veranderen in een steeds grotere ‘krapte’ aan werkzoekenden sinds 2016. Op dit moment is de krapte zeer hoog maar tegelijkertijd laat de trendlijn een eerste geringe stijging zien.

Tegelijkertijd is het duidelijk dat er geen sprake is van een situatie waar er meer openstaande vacatures zijn dan er werklozen zijn om deze te vervullen. Die claim, gemaakt door het CBS en versterkt in de echokamer van mainstream media, is op basis van bovenstaande grafiek onjuist. Er zijn meer werklozen dan er vacatures zijn . Waarbij nog moet worden aangetekend dat het vacaturevolume zoals gemeten door Jobfeed zeer waarschijnlijk nog altijd kunstmatig hoog is en er daarmee dus nog meer werklozen per vacature zijn.

Geef een reactie