ABU: contrair signaal in een recessie

logotype ABUVandaag een bespreking van de zevende periode van de ABU cijfers over 2023*. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 7, van 19 juni tot en met 16 juli, daalde het aantal uren met 11% en bleef de omzet gelijk (0%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een krimp van 11% is minder dan die van periodes 5 en 6 en fors minder dan de krimp in voorgaande periodes van 2023 (resp. –18%, –17%, –17% en –17%). Op zich een positieve ontwikkeling, ware het niet dat uitgerekend vandaag het CBS met de mededeling kwam dat Nederland zich in een recessie bevindt. Tegelijkertijd zou het zomaar kunnen dat het vroegcyclische uitzendwezen alweer een nieuwe periode van groei annonceert. Het zal niet de eerste keer zijn. Tegelijkertijd is een krimp vn a 11% nog altijd substantieel, maar als deze ‘trend’ zich voortzet komen we misschien al in de volgende periode tot een krimp beneden de 10%.

Overall ontwikkeling

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2021 t/m 2023 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU


Het is saai, maar ook nog eens verdomde vervelend, die zich continuerende krimp. Als er een lichtpunt is, dan is het de afname van de krimp sinds begin van dit jaar. Daar is hoop uit te putten, zolang er maar geen blind vertrouwen ontstaat dat alles zich weer ten goede aan het keren is. Want dat is zeker niet het geval. Daarbij is het wachten op het onvermijdelijke moment dat de klimaatbijl eindelijk valt en de hele mensheid gaat dwingen om anders te leven, inclusief het failliet van het huidige economische model.  Het moet toch een keer gaan gebeuren, zeker met zoveel extreme weersomstandigheden in alle uithoeken van de wereld

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

image

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste en zou daarmee weleens een early warning kunnen zijn van andere tijden. Ik zeg het maar gewoon: de index van ABU uitzenduren kondigt aan dat we in een recessie terechtkomen.  De uitzendsector lijkt daarmee haar kanarie in de kolenmijn functie nog maar eens waar te maken. De tijd van twijfel en onzekerheid hoe deze cijfers te duiden, lijkt voorbij. En dat is nu dus via het CBS bevestigd; we zitten in een milde recessie. Waarbij het CBS benadrukt dat het een milde recessie is, waarmee het CBS politiek lijkt te bedrijven, misschien wegens de eeuwigdurende afwezigheid van een competent kabinet.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -16% in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met (beiden) –9% behoorlijk.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:


Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. De trendlijn heeft de grens van 60 ondertussen doorsneden en is in periode 7 uitgekomen op 57,5, een daling van 0,8 ten opzichte van periode 6. En daarmee is de daling minder dan in de voorgaande twee perioden. Van een serieus afvlakken van de daling is daarmee geen sprake en het wordt interessant om te zien of deze sector haar vrije val kan afremmen voordat we de grenswaarde van 50 in het zicht krijgen.

De sector Industrie is nog altijd maar in lichte mineur, en ook nog altijd (iets) boven het niveau van vóór de financiële crisis. Hier kan de uitzendsector nog even ademhalen, maar het is wel zaak om heel precies (om met Rutte te spreken) de markt in de gaten te houden. Om (in tegenstelling tot Rutte) adequate en tijdige maatregelen te nemen als de marktontwikkelingen een negatieve wending nemen. Ondertussen daalt deze trendlijn met 0,8 ten opzichte van periode 6.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt zich steeds meer te spiegelen aan de sector Administratief , zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is al geruime tijd geleden ingezet. Maar voordat deze sector haar eigen dieptepunt van tijdens de financiële crisis gaat bereiken, zal er nog heel wat water door de Rijn moeten stromen. En laten we niet vergeten dat de sector Techniek (als enige van de drie sectoren) al heel veel terrein heeft verloren ten opzichte van de piek in 2017 – 2018. Het is daarom te hopen dat de krimp zo spoedig mogelijk tot stilstand komt.

Tot over 4 weken!

*een link is geen endorsement

Geef een reactie