CareerBuilder lanceert Pay Per Resume

Nee, je leest geen blog posting van +10 jaar geleden. CareerBuilder lanceerde een week geleden een pay-per-resume service:

Careerbuilder persbericht: Pay Per Resume

Careerbuilder persbericht: Pay Per Resume

En dat is nog tot daaraan toe. Maar om het ook nog eens te omschrijven als een service die een revolutie in het inhuurproces gaat realiseren is wel heel erg sterk. Heeft iemand bij de afgelopen jaren bij CareerBuilder zitten te slapen?

En het wordt nog erger, want in het persbericht omschrijft CareerBuilder haar ‘nieuwe’ dienst als volgt:

In the fast-paced world of recruiting and hiring, finding the right talent efficiently is crucial to maintaining a competitive edge. Traditional recruitment methods often involve extensive efforts, including job postings, interviews, and screening, resulting in time and resource-intensive processes. However, a new innovative approach has emerged – Pay Per Resume – which promises to revolutionize hiring, making it faster, more cost-effective, and performance-focused.

De vraag is waarom je nog aan post-and-pray zou willen doen als je pay-per-resume tot je beschikking hebt. Nu heeft CareerBuilder allang geconstateerd dat omzet in de job posting business steeds minder wordt, maar om nou het eigen nest te bevuilen en daarmee het volume aan vacatureplaatsingen nog sneller te laten dalen lijkt wel erg kortzichtig. Tenslotte leveren vacatures traffic op, en traffic levert registraties en profielen op. Voor pay-per-resume services…

Maar goed, als CareerBuilder zichzelf wil verwurgen is dat haar zaak, wat de aankondiging vooral zo merkwaardig maakt, is de framing van CareerBuilder dat het om een innovatieve service gaat. En dat terwijl pay-for-performance modellen voor vacatureplaatsingen (pay-per-view, pay-per-applicant, pay-per-started-application) en voor sourcing (pay-per-resume/cv) allang bestaan. Maar blijkbaar niet voor CareerBuilder die in het persbericht vrolijk doorgaat met het uitleggen van de voordelen:

Pay Per Resume is a hiring model that turns the traditional recruitment process on its head. Instead of investing significant upfront costs in job postings and promotion, using Pay Per Resume allows you to only pay for the resumes of candidates that meet your specific hiring criteria. This approach shifts the focus from attracting a large pool of applicants to finding the most qualified and relevant candidates. 

No shit Sherlock. Sourcing bestaat al een tijdje maar CareerBuilder denkt het wiel te hebben uitgevonden en gooit tegelijkertijd de vacatureplaatsingen onder de bus.

Voor wie het nog onvoldoende duidelijk is, heeft CareerBuilder ook nog deze samenvatting:

CareerBuilder: details Pay-Per-Resume

CareerBuilder: details Pay-Per-Resume

En dan is er ook nog dit:

Pay Per Resume is a groundbreaking approach to hiring, offering cost effectiveness, speed, and performance-oriented results. By focusing on targeted recruitment, paying for only relevant resumes, and avoiding the cost of user licenses all together, you can streamline your hiring process and access the best talent in your industries. Embracing this innovative model will empower you to stay competitive and agile in the dynamic landscape of hiring.

Dat u het maar weet.

Het persbericht sluit overigens af met een nogal omineuze zin:

By paying for only the candidates you search for and view, you can ensure your hiring process doesn’t break the bank.

Betekent het dat ik moet betalen voor het zoeken in de kandidaten database? En voor kandidaten waarvan ik vervolgens het profiel wel bekijk maar alsnog afwijs? Dat is geen pay-for-performance! Ik wil alleen betalen voor de kandidaten die ik accepteer en download voor mijn interne hiring process. Als ik kandidaten zoek en bekijk maar niet download zijn er dus kosten aan deze ‘revolutionaire’ werkwijze verbonden.

CareerBuilder komt met een ‘nieuwe’ service waar godlof geen AI in wordt genoemd. Dat strekt de vacaturesite tot eer. Maar verder slaat Pay Per Resume helemaal nergens op. Het is zwaar gedateerd en het is zeker geen performance based service, want ik moet blijkbaar al gaan betalen als ik de cv-database doorzoek. Wil je een beetje creatief sourcen dan gaat je dat al geld kosten, zelfs al haal je er geen kandidaat uit.

Geef een reactie