Breaking news: aantal vacatures in augustus 2023

VrolijkWe zetten de ‘eeuwigdurende’ serie over het online vacaturevolume onverdroten door met de cijfers over augustus 2023.  En het lijkt erop dat we in augustus de langverwachte zomerdip mogen noteren, met een totaal aantal nieuwe online vacatures van bijna 275.000. Een daling van maar liefst 20% ten opzichte van juli 2023 en exact 15% in vergelijking met augustus vorig jaar.

Maar laten we eens wat dieper in de cijfertjes duiken. Leest u even mee?

Vacaturevolume in augustus
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand augustus sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand augustus, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand augustus, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed


Het verschil met augstus 2022 is een daling van bijna 50.000 vacatures, de vergelijking met twee jaar geleden valt licht positief uit. Daarmee lijkt de hoge score van augustus 2022 een outlier en is de score van augustus 2023 misschien wel normaal te noemen.

Vacature aantallen in 2022 en 2023
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:


Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed


Voor de tweede keer (mei en augustus) is een maand in 2023 aanzienlijk lager uitgepakt dan in 2022. In alle overige maanden zijn de vacaturevolumes voor overeenkomende maanden in 2022 en 2023 min of meer gelijk. Het betekent wel dat 2023 op dit moment een lager vacaturevolume heeft dan in 2022 voor dezelfde periode het geval was. Maar er valt geen trendmatigheid uit deze verschillen te destilleren.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van juli 2023 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


Het lijkt nu onverbiddelijk, we zijn de piek van het online vacaturevolume onherroepelijk voorbij en bevinden ons in een dalende lijn. De trendlijn heeft altijd gelijk, en tegen de achtergrond van andere economische indicatoren is dit niet verwonderlijk. Maar de kristallen bol heeft geen verwachtingen voor de toekomst, want met alle nationale, internationale en global crises is er van voldoende chaos sprake die het onmogelijk maakt om een enigszins betrouwbare voorspelling te doen. Anders dan dat ondernemers niet van onzekerheid houden en in tijden van onzekerheid de hand op de banenknip houden.

Geef een reactie