X komt met een (lang) sollicitatieformulier

Dit was de tweet waarmee X de “job card” aankondigde:

Tweet van X over de job card

Tweet van X over de job card

een uiterst compacte vacaturebeschrijving met een knop View job. Is dit geheel nou de job card, of is wat ik na de knop ga zien de job card. Ik ben verward. Laat ik eers maar eens naar de uitgebreide beschrijving: klik

Sollicitatieformulier X

Sollicitatieformulier X

Dit is helemaal geen uitgebreide vacaturebeschrijving maar een (behoorlijk lang) sollicitatieformulier. Omdat ik in verwarring ben over de term job card vraag ik uitleg van ChatGPT:

A “job card” can refer to different things depending on the context. Here are a few common meanings:

  1. Employment Authorization Card: In some contexts, a “job card” may refer to an employment authorization card issued by a government agency. This card allows individuals, often immigrants or non-citizens, to work legally in a particular country for a specified period. It verifies their eligibility to work and may include information such as their name, photograph, and work permit number.

  2. Job Description Card: In certain organizational settings, a “job card” could refer to a document or card that outlines the responsibilities, duties, and requirements of a specific job or position within a company. It serves as a reference for employees and employers to understand what is expected in a particular role.

  3. Task or Work Order Card: In industries like manufacturing, construction, or service, a “job card” might be a document that details a specific task or work order. It typically includes information such as the job’s scope, materials required, timeline, and assigned personnel. Workers use job cards to track progress and ensure that tasks are completed efficiently.

  4. Job Seeker’s Card: In some regions, a “job card” may be issued to job seekers who are registered with government employment agencies. It can include information about the individual’s skills, qualifications, and employment history. These cards can help match job seekers with suitable employment opportunities.

The specific meaning of a “job card” can vary widely based on the context in which it is used. Therefore, it’s important to consider the particular context to determine its precise significance.

ChatGPT helpt me niet echt verder, anders dan dat ik in mijn verwachting versterkt wordt dat het om een (weliswaar zeer summiere) job description card gaat. De optie van een sollicitatieformulier meldt ChatGPT niet.

Ik vraag me af in hoeverre dit sollicitatieformulier aangepast kan worden door de vacaturehouder (werkgever of intermediair), want ik kan me voorstellen dat er partijen zijn die met een korter formulier uitkunnen…

Het is verder opvallend dat X een link naar haar privacy reglement toont in het sollicitatieformulier, maar geen expliciete instemming van de gebruiker vraagt. En dat is extra opmerkelijk omdat deze gegevens door X worden bewaard en niet slechts doorgegeven worden aan de vacaturehouder. Wat betekent dat X weleens een zeer rijk profiel kan opbouwen, zeker als ze een cv ook nog eens gaan parsen (wat ongetwijfeld op enig moment gaat gebeuren). LinkedIn heeft er een concurrent bijgekregen?

Geef een reactie